Arbetsterapi inom skolans elevhälsa

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram två skrifter som vänder sig till arbetsterapeuter inom skolan. Båda skrifterna finns att ladda ner gratis i webbutiken.

Kompetensprofil

Kompetensbeskrivningarna förtydligar arbetsterapeutens kompetens, bedömningar och insatser inom skolans elevhälsa. I första hand är kompetensprofilen tänkt att vara ett stöd för arbetsterapeuter. Den är framtagen av förbundet i samarbete med Matilda Bönner och Lisette Gustafsson Häll, båda verksamma inom elevhälsan. I arbetet har även fler sakkunniga från expertpanelen bidragit.

Ladda ner Kompetensprofil – Arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa.

Komplement – juridisk analys

I analysen tydliggörs vad arbetsterapeutens arbete inom legitimationen innebär i skolan och vad det medför exempelvis för dokumentationen. Författare till den juridiska analysen är Dina Jacobson.

Ladda ner Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys.