Synnedsättning

Nedsatt syn? Har du svårt att läsa, skriva, orientera och förflytta dig på grund av nedsatt syn? En arbetsterapeut kan stödja dig i att klara av dina vardagliga aktiviteter bättre.

Arbetsterapeuten:

  • utreder hur din synnedsättning påverkar dina vardagliga aktiviteter.
  • stödjer dig att träna in nya sätt att utföra dina aktiviteter på.
  • ger förslag på hur din omgivning kan anpassas. 
  • provar ut enklare synhjälpmedel.
  • visar på hur andra sinnen kan kompensera för synen.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbets­terapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Funderar du på att studera till arbetsterapeut?

Här läser du mer om yrket och arbetsterapeututbildningen.

Informationsblad

I vår webbutik finns ett informationsblad med ovanstående information, som du kan ladda ner som pdf.