Synnedsättning

Nedsatt syn? Har du svårt att läsa, skriva, orientera och förflytta dig på grund av nedsatt syn? En arbetsterapeut kan stödja dig i att klara av dina vardagliga aktiviteter bättre.

Arbetsterapeuten:

  • utreder hur din synnedsättning påverkar dina vardagliga aktiviteter.
  • stödjer dig att träna in nya sätt att utföra dina aktiviteter på.
  • ger förslag på hur din omgivning kan anpassas. 
  • provar ut enklare synhjälpmedel.
  • visar på hur andra sinnen kan kompensera för synen.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbets­terapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Informationsblad

I vår webbutik finns ett informationsblad med ovanstående information, som du kan ladda ner som pdf.