Lön & karriär

En bunt med svenska sedlar

Har du rätt lön?

Arbetsterapeuters löner är självklart en av våra viktigaste frågor. Under lång tid har vi kunnat se hur kvinnodominerade grupper i välfärden haft alldeles för låga löner och för dåliga möjligheter till löneutveckling. Det ligger i samhällets intresse att man utbildar sig och upprätthåller välfärden. Detta ska löna sig! Nu ser vi till att samordna oss för att driva upp löneläget för förbundets medlemmar.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Det innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Utbildning och karriär

Vill du vidareutveckla din kompetens? Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter kan du gå kurser både inom professionen och det fackliga och delta på Arbetsterapiforum till medlemspris. Läs också om arbetsterapeuters akademiska fortbildning, förbundets specialistutbildning och varför du som arbetsterapeut är särskilt lämpad för att vara chef.

Anställning

Vi får många frågor från som rör anställning. Det är viktigt att veta vad som gäller och vad man ska tänka på i olika skeden. Som medlem är du alltid välkommen att kontakta våra ombudsmän.

En hand som skriver

Dina rättigheter när livet förändras

Ibland behöver man få veta vad som gäller. Ett av vårt viktigaste uppdrag är att stötta dig som medlem när du vill veta vilka rättigheter du har eller om du och chefen har olika uppfattningar om lagar och regler.

Företagare

Sveriges Arbetsterapeuter uppmuntrar till eget företagande, vi vill att arbetsterapeuter tar plats och syns med sin kompetens! Att starta eget är en utmaning – här samlar vi bra länkar för dig som går i tankar om att starta eget eller som redan är i gång med ditt företag.

Stipendier

Via Sveriges Arbetsterapeuter kan du söka stipendier via förbundets stipendiefond och arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter i andra länder kan söka Inga-Britt Lindström Grant Award.

Gå med du också!

Bli medlem