Lönesamtalet

Lönesamtalet är en diskussion mellan medarbetare och chef som syftar till en gemensam beskrivning och bedömning av arbetets krav samt en dialog om chefens bedömning av medarbetarens prestation och andra lönepåverkande faktorer, till exempel tillgång och efterfrågan.

Lönesamtalet är grunden för att vårt nu gällande löneavtal ska kunna fungera. Det är en förutsättning för ett individuellt lönesystem, där personer till skillnad från befattningar lönesätts. Ett bra lönesamtal är när du har inflytande och är delaktig.

Inför ditt lönesamtal

Planera, planera, planera!

Förbered dig genom att sätta dig in i förutsättningarna för lönerevisionen i de centrala avtalen och fundera över de lönekriterier som gäller på just din arbetsplats. Försök att relatera kriterierna till reella situationer i ditt arbete.

Förbundets medlemmar som har årliga lönesamtal har generellt en bättre löneutveckling än de som inte har det. Är du väl förberedd ökar chansen att du får en lön som grundas på ditt ansvar, din kompetens och prestation.

Lönekriterier

 • Är lönekriterierna och dess tolkning välkända på arbetsplatsen?
 • Är eventuella bedömningsskalorna förståeliga?

Gör ett bokslut över året som gått

 • Vad kom du och din arbetsgivare överens om föregående år gällande dina personliga mål och utveckling, arbetsuppgifter samt ansvarstagande? Hur har din arbetsinsats sett ut i relation till detta?
 • Tänk över hur du utvecklats, vad du har blivit bättre på? Har du uppnått dina personliga mål? Hur har din kompetens stärkts under året?
 • Kartlägg din arbetsinsats. Hur har ditt arbete bidragit till att uppfylla verksamhetens mål? Vilka resultat har du uppnått? Ge konkreta exempel. Har du fått fler eller mer kvalificerade arbetsuppgifter, eller ökat ansvar? Har du medverkat till att öka dina kollegors prestation?
 • Vässa dina argument och se till att kunna ge verkliga exempel kopplade till den dagliga verksamheten.

Hur är ditt löneläge?

 • Använd förbundets lönestatistik, jämför med närliggande län och/eller riket i stort.
 • Hur hävdar sig din lön och hur har din löneutveckling varit i jämförelse med andra på arbetsmarknaden? Använd Saco lönesök (kräver inloggning) för att få en bild av hur andra yrken med liknande utbildningslängd och krav i arbetet ligger till lönemässigt i förhållande till dig.
 • Kontakta ditt lokala ombud för att höra efter vad som sagts vid den lönepolitiska överläggningen och för lönecoachning i stort.

Träna och visualisera

 • Öva dig på att säga dina argument högt. Ta hjälp av någon som kan ge dig ärlig feedback och bemöta argumenten.
 • Använd ett gammalt idrottarknep – visualisera samtalet, se framför dig att du känner dig lugn och att det går bra.

Och glöm inte att bädda för framtiden!

Din nya lön är inte bara ett resultat av det du gjort under föregående år, utan också ersättning för det du ska göra under det kommande året. Därför är det viktigt att fundera över framtiden hos din arbetsgivare.

Efter ditt lönesamtal

Utvärdera samtalet

Är du nöjd med ditt lönesamtal – har du uppnått ditt mål? Om inte, vad gick fel? Och vilka krav har din chef fört fram som talar mot dina krav? Vad kan förbättras till nästa år? Fråga vilka mål du ska uppnå för att få högre lön nästa år och visa att du uppfyllt målen vid nästa lönesamtal.

Din situation

Om du är missnöjd med din nya lön är det kanske dags att utvärdera din situation. Vilka möjligheter finns för dig på din nuvarande arbetsplats? Tillvaratas din kompetens och finns det möjlighet för dig att utvecklas? Trivs du med dina arbetsuppgifter och dina kollegor? Om inte, finns det möjlighet att få ändrade arbetsuppgifter hos din arbetsgivare, eller är det rent av dags att byta arbetsplats?

Kom väl rustad!

Sveriges Arbetsterapeuter har också många välutbildade fackliga företrädare ute i verksamheten som kan ge stöd och bra argument. Använd lönestatistiken (logga in på Min sida) för att ge argumenten tyngd och trovärdighet. Det lönar sig!

Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem