Lönestatistik och Saco lönesök

På "Min sida" kan du som medlem med Saco lönesök enkelt ta fram lönestatistik för arbetsterapeuter. Skräddarsy statistik utifrån dina egna behov och studera lönenivån och lönespridningen i olika åldrar, examensår, utbildningar, yrken, befattningar, sektorer, och regioner. Ett ovärderligt verktyg vid lönesamtal!

Gå till Saco lönesök

 

Medellön för arbetsterapeuter 2023. Statistiken tagen från Saco lönesök. Logga in på Saco lönesök för mer och djupare information!
Medellön för arbetsterapeuter 2023. Statistiken tagen från Saco lönesök. Logga in på Saco lönesök för mer och djupare information!

Saco har tillsammans med förbunden utvecklat Saco lönesök, en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den bygger på löneuppgifter från över 370 000 akademiker. Löneuppgifterna kommer från förbundens löneenkäter och från den partsgemensamma lönestatistiken som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare. Med tillgång till Saco lönesök kan du som akademiker orientera dig om ditt löneläge. Du kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för din egen utbildning, ditt eget yrke och/eller för andra yrkesgrupper.

I Saco lönesök kan du hitta medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, yrken och arbetsmarknadssektorer. Statistiken presenteras sedan i form av tabeller och olika typer av diagram.

Saco lönesök är också ett karriärstöd, för dig som vill pröva nya områden. Tack vare samarbetet mellan de olika Saco-förbunden kan var och en få en unik överblick över löneläget på olika delar av akademikernas arbetsmarknad.

Lönestatistiken är ett ovärderligt underlag för förbundets analyser. Lönestatistiken möjliggörs av att våra medlemmar svarar på Sveriges Arbetsterapeuters årliga löneenkät. 

Vad kan du göra i Saco lönesök?

  • Studera lönenivån och lönespridningen för olika åldrar, examensår, utbildningar, yrken, befattningar, sektorer, och regioner
  • Studera ingångslöner för olika yrken
  • Jämföra din lön med andra kollegor och andra akademiker, du kan till exempel skriva in din egen lön och se den i ett diagram
  • Skräddarsy statistik utifrån dina egna behov
  • Spara eller skriva ut tabeller och diagram

När har du nytta av Saco lönesök?

  • När du söker nytt jobb
  • När du ska ha lönesamtal
  • När du får en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter
Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem