Dödsfall

Vad händer om jag eller nära anhörig avlider? Vid ett dödsfall finns försäkringar genom kollektivavtalet. Det ger ekonomiskt stöd åt de efterlevande.

Broschyren Avtalet försäkrar ger dig en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Där finns information om våra avtalsförsäkringar som du omfattas av om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. De innehåller bland annat en försäkring vid dödsfall.

Efterlevandepension

Anhöriga har även rätt till efterlevandepension från Pensionsmyndigheten. Om du jobbar på en arbetsplats som saknar kollektivavtal bör du tänka på att de kollektivavtalade försäkringarna saknas. Ett gott råd är att se över vilket försäkringsskydd du har om det värsta skulle inträffa.

Rätt till ledighet

Enligt lag har du rätt till ledighet vid trängande familjeskäl till exempel i samband med sjukdom eller dödsfall. Men lagen säger inget om att ledigheten ska vara betald. Finns det kollektivavtal på jobbet kan du få betald ledighet, permission, högst en dag vid nära anhörigs död, begravning och urnsättning.

Vem är nära anhörig?

Det skiljer sig lite mellan olika kollektivavtal vem som anses vara nära anhörig. Oftast brukar man beteckna dessa personer som nära anhöriga, när det gäller rätten att få permission vid dödsfall:

  • Maka
  • Make
  • Sambo
  • Registrerad partner
  • Barn
  • Barnbarn
  • Syskon
  • Föräldrar
  • Mor- och farföräldrar
  • Svärföräldrar

Hjälpa att tolka

Behöver du hjälp med tolkning av ditt kollektivavtal kan du vända dig till din fackklubb eller kontakta Sveriges Arbetsterapeuter.