Så mycket är ditt kollektivavtal värt

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och ett fackförbund som reglerar vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Använd vår snurra och se hur mycket pengar ditt kollektivavtal är värt!

Kollektivavtal kompletterar lagstiftningen

Dina anställningsvillkor styrs av lagstiftning, kollektivavtal och ditt eget anställningsavtal. Lagarna ger ett grundläggande skydd medan kollektivavtalen och anställningsavtalet kompletterar och anpassar villkoren.

Kollektivavtalet förhandlas fram av representanter för arbetsgivaren och de anställda, där de gemensamt kommer fram till vilka regler som ska gälla i en viss bransch eller på en viss arbetsplats. I slutändan ger kollektivavtalet fördelaktiga villkor och en bra trygghet för dig som är anställd.

Så mycket är ditt kollektivavtal värt

Kollektivavtal kan göra stor skillnad i plånboken. Du som har kollektivavtal får exempelvis högre ersättning om du är hemma med barn, blir sjuk eller har oturen att drabbas av en arbetsskada. Din pension påverkas också till det bättre med kollektivavtal, och skillnaden kan vara hundratusentals kronor den dagen då slutar arbeta. Testa själv i snurran nedan!