Har du rätt lön?

Arbetsterapeuters löner är självklart en av våra viktigaste frågor. Under lång tid har vi kunnat se hur kvinnodominerade grupper i välfärden haft alldeles för låga löner och för dåliga möjligheter till löneutveckling. Det ligger i samhällets intresse att man utbildar sig och upprätthåller välfärden. Detta ska löna sig! Nu ser vi till att samordna oss för att driva upp löneläget för förbundets medlemmar.

Vi tror att vi kan förändra detta genom att alla arbetsterapeuter tillhör ett fackförbund med ett tydligt fokus: arbetsterapeuters karriär, kompetens, utbildning och lön.

För att förändra löneläget krävs hårt arbete på många olika plan. Som stöd till medlemmar erbjuder vi lönestatistik och lönecoachning med lokala och centrala ombudsmän. Vi driver också ett omfattande opinionsbildningsarbete på lokala arbetsplatser såväl som på nationell nivå. Varje år har hundratals lokala ombud löneöverläggningar med arbetsgivare i hela landet.

Gå med du också!

Bli medlem