Arbetsterapiforum

Arbetsterapiforum är den största mötesplatsen för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Den senaste konferensen ägde rum den 14–15 mars 2023 och du som deltog har tillgång till allt material ända till den 30 september 2023.

Ta del av materialet i efterhand

Stort tack alla ni som deltog på Arbetsterapiforum den 14–15 mars! Kom ihåg att du har tillgång till allt konferensmaterial i den digitala plattformen ända fram till den 30 september 2023. Den finns även möjlighet att kommunicera med andra deltagare i efterhand. 

Gå till plattformen

Program

Ta del av programmet för Arbetsterapiforum 2023 här

Guidning i den digitala plattformen

Här kan du se en introduktion och bli guidad genom plattformen. 

Om Arbetsterapiforum

Vartannat år anordnar Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapiforum, en konferens där du får ta del av den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi. Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Oavsett om du jobbar inom kommun, region, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Kontakt

Lena Gennemark Edsbäcker
Projektledare

arbetsterapiforum@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

Gå med du också!

Bli medlem