Försäkringar

Som företagare behöver du själv stå för dina försäkringar. Det handlar exempelvis om personförsäkring, pensionsförsäkring och rena företagsförsäkringar.

Genom förbundets försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring kan du lätt teckna en företagsförsäkring i Svedea. Har du ett organisationsnummer fyller du i det och får snabbt se en prisbild. Har du ännu inte ett organisationsnummer, ring kundtjänst 0771-111 999 och ställ dina frågor!

Den företagare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare) ska enligt Patientskadelagen inneha en patientförsäkring. Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, är det den offentlige vårdgivaren som ska ha försäkringen. Genom företagarförsäkringen i Akademikerförsäkring/Svedea kan du teckna din patientförsäkring.

En arbetsskadeförsäkring kan du teckna via Fora.

Du som driver eget företag har inte samma skydd som en anställd. Därför är det viktigt att du själv ordnar de försäkringar du behöver. Förbundets försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring kan hjälpa dig, boka gärna en rådgivning .

Gå med du också!

Bli medlem