Föräldraledighet

Enligt lag har du rätt att vara ledig när barnet föds och för vård av ditt barn. Senast två månader (tre månader enligt vissa kollektivavtal) i förväg ska du anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig.

Kollektivavtalet ger dig mer ersättning

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du ofta rätt till ett föräldrapenningtillägg. Det är en förmån som är framförhandlad mellan facket och arbetsgivaren. Föräldrapenningtillägget är en extra ersättning från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Dina möjligheter till ersättning och ersättningens storlek beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd. Reglerna för föräldralön från arbetsgivaren finns i ditt kollektivavtal. Där kan du läsa om vad du har rätt till, när föräldralön betalas ut och hur din föräldralön beräknas. 

Kontakta i första hand arbetsgivaren om du har frågor om utbetalningen av tillägget.

Sänkt medlemsavgift

Beroende på vad du tjänar sänks din medlemsavgift under din föräldraledighet. Medlemsavgiften under din föräldraledighet baserar sig på den faktiska föräldrapenning du tar ut (brutto, det vill säga innan skatt). Är din ersättning lägre än 19 081 kronor blir avgiften 192 kronor per månad. För att få rätt avgift är det viktigt att du kontaktar medlemsservice på telefon 08-507 488 20, gärna i god tid innan du ska vara ledig.

Förmånerna behålls

Dessutom behåller du alla dina förmåner och rättigheter, vilket kan vara extra viktigt för dig som är föräldraledig. För att få rätt avgift är det viktigt att du kontaktar vår medlemshandläggare på telefon 08-507 488 00, gärna i god tid innan du ska vara ledig.

Behöver jag Sveriges Arbetsterapeuter under min föräldraledighet?

Även om du är föräldraledig under den årliga lönerevisionen ska din lön revideras. Föräldralediga ska behandlas på samma sätt som övriga arbetstagare vad gäller lönerevisioner, lönekartläggningar och rätten till lönesamtal. Detta är intressen som Sveriges Arbetsterapeuter bevakar. Om du inte blir kallad till utvecklingssamtal och lönesamtal, ska du kontakta dina lokala fackliga företrädare eller förbundets fackliga rådgivning på medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se.

Kontakta förbundet om det skulle ske omorganisation eller neddragningar på din arbetsplats under föräldraledigheten. Efter din föräldraledighet har du i princip rätt att komma tillbaka till den befattning och de arbetsuppgifter du hade tidigare, men med de många snabba förändringar som idag sker i arbetslivet och på arbetsplatserna är det ingen garanti.

Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet kräver ett oavbrutet medlemskap om minst ett år för att ersättning ska utgå.

Rabatt på barnförsäkring

Ditt medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter ger dig möjlighet att köpa en förmånlig barnförsäkring via Akademikerförsäkring. Den gäller både i skolan och på fritiden och om ditt barn skulle drabbas av sjukdom eller råka ut för en olycka. Här tecknar du försäkringen .

Anmäl skriftligt

Ansökan om föräldraledighet bör ske i skriftlig form och bör även bekräftas skriftligt från arbetsgivaren.

Viktigt att tänka på!

Enligt svensk lag får en arbetsgivare inte behandla en anställd sämre för att den är föräldraledig. Tyvärr finns det arbetsgivare som inte följer lagen. Kontakta i så fall Sveriges Arbetsterapeuter. Även en sambo/förälder som inte är biologisk förälder till barnet kan ta ut föräldrapenning när en biologisk förälder överlåter dagar.
Läs mer om reglerna för föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Tillbaka i arbetslivet

Den som varit föräldraledig får inte missgynnas i arbetet. 

När barnet är sjukt

Som förälder har du rätt till tillfällig föräldrapenning när du behöver vårda sjukt barn. Du har också rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med läkarbesök.
Läs mer om reglerna för vård av barn hos Försäkringskassan.

Gå med du också!

Bli medlem