Kraftsamling: Rätt lön!

Arbetsterapeuters löner är självklart en av förbundets viktigaste frågor. Länge har vi sett hur kvinnodominerade grupper i välfärden haft alldeles för låga löner och dåliga möjligheter till löneutveckling. Det ligger i samhällets intresse att man utbildar sig och upprätthåller välfärden. Det ska löna sig! Nu samordnar vi oss för att driva upp löneläget för våra medlemmar.

Lönestatistik och lönecoachning

För att förändra löneläget krävs hårt arbete på många olika plan. Vi tror att vi kan förändra genom att alla arbetsterapeuter tillhör ett fackförbund med ett tydligt fokus: arbetsterapeuters karriär, kompetens, utbildning och lön – vi är starkare tillsammans!

Som stöd till medlemmar erbjuder vi lönestatistik och lönecoachning med lokala och centrala ombudsmän. Vi driver också ett omfattande opinionsbildningsarbete på lokala arbetsplatser såväl som på nationell nivå. Varje år har hundratals lokala ombud löneöverläggningar med arbetsgivare i hela landet.

Löneyrkanden, flyers och broschyrer

Oavsett om du är lokalt ombud med ansvar för lönefrågor, skyddsombud eller ledamot i förbundsstyrelsen har du möjlighet att bidra i det viktiga påverkansarbetet. Min sida har vi samlat följande stödmaterial för nedladdning:

  • Gemensamma yrkanden
  • Flyers och broschyrer om lön
  • Sammanställd lönestatistik
Bli medlem!