Kraftsamling: Rätt lön!

Vi samordnar oss för att driva upp löneläget för förbundets medlemmar.

Oavsett om du är lokalt ombud med ansvar för lönefrågor, skyddsombud eller ledamot i förbundsstyrelsen har du möjlighet att bidra i det viktiga påverkansarbetet. Här har vi samlat stödmaterial för nedladdning (inloggning):