Varsel och uppsägning

Vår uppgift som facklig organisation är att så långt som möjligt hjälpa medlemmarna vid varsel och uppsägning. Samtidigt skapar vi förutsättningar för att ytterligare stärka medlemmarnas yrkeskunskaper och förmåga att snabbt komma tillbaka till ett nytt arbete. Här kan du läsa mer om vilken hjälp som finns att få för dig som får besked om uppsägning och vad Sveriges Arbetsterapeuter gör.

Alla nedanstående svar gäller i normalfallet. Det kan finnas lokala uppgörelser som avviker. Ta därför alltid kontakt med din lokala fackliga organisation för besked.

Gå med du också!

Bli medlem