Anställningsintervjun

Syftet med en anställningsintervju är att både du och arbetsgivaren ska få mer information om varandra.

Förberedelse 

 • Informera dig om arbetsplatsen (via anställda, facklig representant, webbplats, etc.)
 • Informera dig om lönenivån genom att kontakta förbundets fackliga representant hos arbetsgivaren eller i kretsen.
 • Ta reda på hur intervjun kommer att gå till, till exempel hur många och vilka som kommer att delta.
 • Fråga arbetsgivaren om det är något särskilt du ska ha med dig, till exempel betyg eller intyg.
 • Formulera frågor som du vill ha svar på, till exempel närmaste kollegors arbetsuppgifter, utvecklings- och utbildningsmöjligheter, arbetsförhållanden, eventuellt introduktionsprogram, planerade organisationsförändringar.
 • Fundera på vad du vill ha sagt och vilka frågor du kan förväntas få. Försök gärna besvara dem för dig själv.

Under intervjun

 • Ge ett bra första intryck, det vill säga kom i tid, klä dig propert, ge ett fast handslag och ha ögonkontakt med dem du hälsar på.
 • Se intervjun som en ömsesidig möjlighet att se om du och tjänsten passar för varandra. Försök se till att det blir en dialog och inte ett ensidigt frågande från arbetsgivarens sida. Ställ frågor även du!
 • Lyft fram sånt som du tror kan vara av intresse för arbetsgivaren och referera gärna till relevanta arbetsuppgifter som du haft tidigare.
 • Berätta även om problemställningar som du ställts inför samt hur du löst dessa.
 • Vänta med löneanspråk tills arbetsgivaren tar upp frågan.
 • Ta reda på hur arbetsgivaren kommer att gå vidare med rekryteringen, till exempel när du kan förväntas få besked.

Utvärdera efter intervjun

 • Var det något du hade velat göra/säga annorlunda, är det något du ska tänka på vid kommande intervjuer?
 • Om besked om tjänsten dröjer – kontakta gärna arbetsgivaren själv.
 • Fundera själv och, om du vill, hör också med arbetsgivaren varför de valde/inte valde dig.
 • Om du inte fick tjänsten men fortfarande är intresserad av att jobba hos arbetsgivaren, ta kontakt och meddela detta. Det kanske snart behöver anställa fler medarbetare.

Gå med du också!

Bli medlem