Förbundet

Vårt uppdrag och vision

Sveriges Arbetsterapeuters uppdrag är att visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor och driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv.

Förbundsordförande Ida Kåhlin framför kameran

Förbundet tycker

Vill du veta hur förbundet ställer sig i olika viktiga frågor som rör arbetsterapeuter, till exempel gällande MAR i kommunerna och om hur vi tillsammans skapar ett hållbart arbetsliv? Ta del av våra remissvar, ställningstaganden och debattartiklar som publicerats i media.

Ett organisationsschema

Demokrati och organisation

Förbundets verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, de förtroendevalda i våra 24 kretsar ute i landet och kansliet i Stockholm.

Tre studenter bakifrån i luvtröjor med förbundets logotyp

Sveriges Arbetsterapeuter student

Välkommen till organisationen för alla arbetsterapeutstudenter. Som medlem får du tillgång till alla studentförmåner samtidigt som du blir en del av vår gemenskap. Gör som över 1 000 arbetsterapeutstudenter: bli medlem du också!

Två nummer av tidningen och en kvinna som läser

Arbetsterapeuten – din fackliga tidskrift

Arbetsterapeuten är din tidning – här läser du om arbetsterapeuters arbete i olika situationer, fackliga aktiviteter, händelser i förbundet och får omvärldsbevakning i frågor som berör arbetsterapi och andra för medlemmarna angelägna ämnen.

Olika publikationer ur webbutikens utbud

Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument och böcker och beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial. Vi har för närvarande driftstörning i webbutiken. Vänligen kontakta oss om du inte får bekräftelse via mejl på din beställning.

Människor som samtalar mot en färgglad bakgrund

Akademin – kurser och publikationer

Vi tycker att kompetensutveckling ska vara en självklarhet under hela ditt yrkesliv – det yrkeslivslånga lärandet är en förutsättning för en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i arbetet. Därför finns Akademin, som erbjuder ett brett utbud av kurser och publikationer till medlemspris. För din kompetensutvecklings skull!

Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

Gå med du också!

Bli medlem