Förbundet

En bunt med förbundets visionsdokument

Vårt uppdrag och vision

Sveriges Arbetsterapeuters uppdrag är att visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor och driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv.

Förbundsordförande Ida Kåhlin framför kameran

Förbundet tycker

Vill du veta vad hur förbundet ställer sig i olika viktiga frågor som rör arbetsterapeuter, till exempel gällande MAR i kommunerna och om hur vi tillsammans skapar ett hållbart arbetsliv? Ta del av våra ställningstaganden, remissvar och debattartiklar som publicerats i media.

Ett organisationsschema

Demokrati och organisation

Förbundets verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, de förtroendevalda i våra 24 kretsar ute i landet och kansliet i Stockholm.

Tre studenter bakifrån i luvtröjor med förbundets logotyp

Sveriges Arbetsterapeuter student

Sveriges Arbetsterapeutstudenter är organisationen för alla arbetsterapeutstudenter. Med oss hittar du gemenskap med andra arbetsterapeutstudenter och kan påverka din utbildning och förbundets arbete.

Två nummer av tidningen och en kvinna som läser

Arbetsterapeuten – din fackliga tidskrift

Arbetsterapeuten är din tidning – här läser du om arbetsterapeuters arbete i olika situationer, fackliga aktiviteter, händelser i förbundet och får omvärldsbevakning i frågor som berör arbetsterapi och andra för medlemmarna angelägna ämnen.

Olika publikationer ur webbutikens utbud

Webbutik

Här köper du Akademins instrument och böcker och beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Människor som samtalar mot en färgglad bakgrund

Akademin – kurser och publikationer

Vi tycker att kompetensutveckling ska vara en självklarhet under hela ditt yrkesliv – det yrkeslivslånga lärandet är en förutsättning för en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i arbetet. Därför finns Akademin. Akademin erbjuder ett brett utbud av kurser och publikationer, till medlemspris. För din kompetensutvecklings skull!

Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

Skärmklipp Lediga jobb-puff

Annonsera på vår webbplats

Annonsera lediga tjänster hos oss för endast 6 500 kr för 30 dagars publicering. Din annons publiceras både på webben och i vårt nyhetsbrev till alla medlemmar, i det fall publiceringsperioden sammanfaller med utskick av ett brev.

Gå med du också!

Bli medlem