Förbundet

Förbundsordförande Ida Kåhlin framför kameran

Vi tycker

Vill du veta hur förbundet ställer sig i olika viktiga frågor som rör arbetsterapeuter, till exempel gällande MAR i kommunerna och om hur vi tillsammans skapar ett hållbart arbetsliv? Ta del av våra remissvar, ställningstaganden och debattartiklar som publicerats i media.

Demokrati och organisation

Förbundets verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, de förtroendevalda i våra 24 kretsar ute i landet och kansliet i Stockholm.

Kontakt

Öppettider och kontaktuppgifter till medarbetarna på kansliet. Här finns också kontaktuppgifter till styrelsen och övriga förtroendevalda samt pressinformation och beskrivning om hur du hittar till kansliet.

Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

Olika publikationer ur webbutikens utbud

Webbutik och gratismaterial

Här köper du Akademins instrument, metoder och böcker samt beställer och laddar ner olika typer av informationsmaterial.

Pride – för rätten att vara sig själv

Sveriges Arbetsterapeuter deltar varje år i Pridearrangemang för att stödja hbtqi-frågor och allas rätt att älska den de vill och vara den de är: på jobbet, under studietiden, i behandlingsrummet, överallt och hela tiden. Delta i Pride du också!

In English

On these pages you can read about the Swedish Association of Occupational Therapists – a professional body and a trade union – and find information about working in Sweden as an Occupational Therapist.

Gå med du också!

Bli medlem