Förbundet

Förbundsordförande Ida Kåhlin framför kameran

Vi tycker

Ta del av våra remissvar, ställningstaganden och debattartiklar som publicerats i media. Här hittar du också rapporter och sammanställningar som vi har tagit fram.

Demokrati och organisation

Förbundets verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, de förtroendevalda i våra 24 kretsar ute i landet och kansliet i Stockholm.

Kontakt

Här hittar du öppettider och kontaktuppgifter till tjänstemännen på kansliet. Här finns också kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, studentstyrelsen och övriga förtroendevalda samt pressinformation och beskrivning om hur du hittar till kansliet.

Olika publikationer ur webbutikens utbud

Webbutik och gratismaterial

Köp Akademins instrument och böcker eller ladda ner kostnadsfritt informationsmaterial om allt från lönebildning och marknadsföring av arbetsterapi, till rapporter och sammanställningar av enkäter som förbundet har genomfört bland medlemmarna.

Pride – för rätten att vara sig själv

Anmäl dig till att gå med förbundet i Stockholms Prideparad 3 augusti eller samla stolta arbetsterapeuter och uppmärksamma Pride på din ort!

Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

Gå med du också!

Bli medlem