Arbetsterapeuten – din fackliga tidning

Senaste numret!

Nr 1/24. Tema relationer. Med bland andra arbetsterapiforskaren Qarin Lood om personcentrering. Om DigiVi, en trygg och säker social app som framför allt riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Om hur du praktiskt kan arbeta för att upptäcka våld i nära relationer. Och om hur föräldraskap kan vara för den som har IF.

Tidigare nummer

Läs tidigare nummer av Arbetsterapeuten. Sök bland artiklar som har publicerats på webben eller läs hela nummer direkt på skärmen.

Annonsera i Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten är den ledande tidningen för arbetsterapeuter i Sverige. Annonser om lediga tjänster, nya produkter och kurser når förbundets cirka 10 000 medlemmar.

Om Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten är din tidning och ingår i ditt medlemskap. I den läser du om hur arbetsterapeuter har det på jobbet, vad som händer på forskningsfronten, fackliga frågor och andra nyheter som är viktiga för dig som arbetsterapeut. Och en hel del annat.