Om Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten är din tidning och ingår i ditt medlemskap. I den läser du om hur arbetsterapeuter har det på jobbet, vad som händer på forskningsfronten, fackliga frågor och andra nyheter som är viktiga för dig som arbetsterapeut. Och en hel del annat.

Här kan du läsa de nordiska förbundens medlemstidningar Ergoterapeuten i Danmark och Ergoterapeuten i Norge.