Arbeta som arbetsterapeut

Människor som samtalar mot en färgglad bakgrund

Kurser och litteratur – Akademin

Vi tycker att kompetensutveckling ska vara en självklarhet under hela ditt yrkesliv – det yrkeslivslånga lärandet är en förutsättning för en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i arbetet. Därför finns Sveriges Arbetsterapeuters Akademi, som erbjuder ett brett utbud av kurser och publikationer till medlemspris. För din kompetensutvecklings skull!

En kvinna som jobbar inom vården håller en äldre persons hand

Lagar och regler

Som yrkesverksam arbetsterapeut behöver du ha kännedom om såväl lagar och regler som policys och rutiner för kvalitet och etik, samt grundläggande dokument för yrkesutövningen som till exempel kompetensbeskrivningarna.

Plugga till arbetsterapeut

Det yrkeslivslånga lärandet är en förutsättning för utveckling och karriär. Det startar på arbetsterapeututbildningen och omfattar kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Förbundet jobbar på olika sätt för att forskningen och utbildningen ska vara samhällsrelevant och hålla hög kvalitet.

Vad gör en arbetsterapeut?

På den frågan finns lika många svar som det finns arbetsterapeuter – och människor som behöver arbetsterapi. Här finns exempel på områden där arbetsterapi används och hur arbetsterapeuter arbetar.

Arbetsterapi i Nära vård

Nära vård handlar om att gå från fokus på akuta insatser till personcentrerad vård med primärvården som nav i systemet. Arbetsterapi i god och nära vård är ett av förbundets fokusområden under mandatperioden 2022–2024. På de här sidorna samlar vi innehåll som är kopplat till den nära vården.

Kunskapsbaserad arbetsterapi & forskning

Forskning inom arbetsterapi är under ständig utveckling. För att du som är arbetsterapeut ska hålla dig uppdaterad krävs att du kontinuerligt tar till dig och använder aktuell forskning inom ditt område.

Kris och beredskap

Det har de senaste åren inträffat en rad kris- och katastrofsituationer i vår omvärld. Här presenterar vi aktuella händelser och skrifter inom området för att tydliggöra hur arbetsterapeuter kan vara en resurs vid kris- och katastrofsituationer samt i mottagandet av nyanlända.

Arbetsterapi och covid-19

Det här är en samlingssida för information och olika typer av material som rör arbetsterapi och covid-19. Materialet är öppet för alla att ta del av och sidan uppdateras kontinuerligt.

Gå med du också!

Bli medlem