Arbeta som arbetsterapeut

Människor som samtalar mot en färgglad bakgrund

Kurser och litteratur

Vi tycker att kompetensutveckling ska vara en självklarhet under hela ditt yrkesliv – det yrkeslivslånga lärandet är en förutsättning för en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i arbetet. Därför finns Sveriges Arbetsterapeuters Akademi, som erbjuder ett brett utbud av kurser och litteratur till medlemspris.

En kvinna som jobbar inom vården håller en äldre persons hand

Lagar och regler

Som yrkesverksam arbetsterapeut behöver du ha kännedom om såväl lagar och regler som policys och rutiner för kvalitet och etik, samt grundläggande dokument för yrkesutövningen som till exempel kompetensbeskrivningarna.

Arbetsterapi i nära vård

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. En viktig del av omställningen till en god och nära vård är att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den nära vården för personer i alla åldrar.

Forskning och evidensbaserad arbetsterapi

Forskning inom arbetsterapi är under ständig utveckling. För att du som är arbetsterapeut ska hålla dig uppdaterad krävs att du kontinuerligt tar till dig och använder aktuell forskning inom ditt område.

Vad gör en arbetsterapeut?

Många människor kan inte leva livet fullt ut på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Men med stöd av en arbetsterapeut kan de klara vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt.

Elisabeth Dushime, porträttbild utomhus

Plugga till arbetsterapeut

Att bli arbetsterapeut är att ge sig själv stora möjligheter. Efterfrågan på arbetsterapeuter ökar mer än tillgången. Särskilt ökar den inom nya områden, som till exempel skolan.

En liten staty av Lady justice

Rätt till arbetsterapi

Vi lever i oroliga tider där kris, krig och katastrof påverkar människors förutsättningar till aktivitet. Sveriges Arbetsterapeuter anser att alla människor som vistas i Sverige ska ha rätt till arbetsterapeutiska insatser efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status.

Catrin Knutsson (uppe till vänster), Therese Rosenkvist (uppe till höger), Birgitta Johansson (nere till vänster) och Therese Lindberg och Ingrid Berggren (nere till höger).

Årets arbetsterapeut

Jobbar eller pluggar du med någon som du tycker har varit extra fantastisk på sistone? Som har utmärkt sig särskilt när det gäller att visa värdet av arbetsterapi? Tveka då inte att nominera den personen till Årets arbetsterapeut eller student 2024! Nomineringen för årets utmärkelse stängde den 14 juni.

Gå med du också!

Bli medlem