Arbeta som arbetsterapeut

Människor som samtalar mot en färgglad bakgrund

Kurser och litteratur – Akademin

Vi tycker att kompetensutveckling ska vara en självklarhet under hela ditt yrkesliv – det yrkeslivslånga lärandet är en förutsättning för en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i arbetet. Därför finns Sveriges Arbetsterapeuters Akademi, som erbjuder ett brett utbud av kurser och publikationer till medlemspris.

En kvinna som jobbar inom vården håller en äldre persons hand

Lagar och regler

Som yrkesverksam arbetsterapeut behöver du ha kännedom om såväl lagar och regler som policys och rutiner för kvalitet och etik, samt grundläggande dokument för yrkesutövningen som till exempel kompetensbeskrivningarna.

Arbetsterapi i Nära vård

Nära vård handlar om att gå från fokus på akuta insatser till personcentrerad vård med primärvården som nav i systemet. Arbetsterapi i god och nära vård är ett av förbundets fokusområden under mandatperioden 2022–2024 och vi gör särskilda satsningar för att stärka arbetsterapeuters roll i den nära vården.

Plugga till arbetsterapeut

Att bli arbetsterapeut är att ge sig själv stora möjligheter. Efterfrågan på arbetsterapeuter ökar mer än tillgången. Särskilt ökar den inom nya områden, som till exempel skolan.

Forskning och evidensbaserad arbetsterapi

Forskning inom arbetsterapi är under ständig utveckling. För att du som är arbetsterapeut ska hålla dig uppdaterad krävs att du kontinuerligt tar till dig och använder aktuell forskning inom ditt område.

Catrin Knutsson

Årets arbetsterapeut 2023

Med utmärkelsen Årets arbetsterapeut och arbetsterapeutstudent lyfter vi fram medlemmar som har utmärkt sig särskilt när det gäller att visa värdet av arbetsterapi. Årets arbetsterapeut 2023 är Catrin Knutsson, Dalby vårdcentral.

Kris och beredskap

Det har de senaste åren inträffat en rad kris- och katastrofsituationer i vår omvärld. Här presenterar vi aktuella händelser och skrifter inom området för att tydliggöra hur arbetsterapeuter kan vara en resurs vid kris- och katastrofsituationer samt i mottagandet av nyanlända.

Vad gör en arbetsterapeut?

På den frågan finns lika många svar som det finns arbetsterapeuter – och människor som behöver arbetsterapi. För dig är nyfiken på arbetsterapi och vill veta mer samlar vi olika exempel på områden där arbetsterapi används och hur arbetsterapeuter arbetar.

Gå med du också!

Bli medlem