Grundutbildning

Arbetsterapeuter har en akademisk grundutbildning på tre år. Efter grundutbildningen har man möjlighet att läsa vidare och ta masterexamen och forskarexamen i arbetsterapi eller annat ämne.

Arbetsterapeuters grundutbildning

Att utbilda sig till arbetsterapeut tar tre år på högskola/universitet. Utbildningen leder både till arbetsterapeutexamen och kandidatexamen.

Grundutbildning i arbetsterapi finns vid följande åtta lärosäten:

Grundutbildningens innehåll

Utbildningen består av olika ämnen i arbetsterapi, medicin och samhälls- och beteendevetenskap. Huvudämnet är arbetsterapi och studierna handlar om att förstå och förklara individens aktivitetsförmåga i olika miljöer och dess samband till hälsa och ohälsa. Psykologi och pedagogik ingår bland annat i de samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena och anatomi och sjukdomslära är en del av de medicinska kurserna.

Olika pedagogiska arbetsformer ingår i utbildningen och du får arbeta utifrån yrkesmässiga frågeställningar. En del av utbildningen är också placerad vid arbetsterapiverksamheter inom sjukvård och samhälle. I slutet av utbildningen får du genomföra ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Efter examen ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Läs mer om hur du kan fortsätta att studera på avancerad nivå

Gå med du också!

Bli medlem