SJOT – en vetenskaplig tidskrift i arbetsterapi

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift i arbetsterapi som publiceras online med åtta nummer per år. Tidskriften ägs av de nordiska arbetsterapeutförbunden, och som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du fri tillgång till SJOT.

Logga in och läs SJOT

En viktig kunskapskälla

Tidskriften är ett forum för forskare i arbetsterapi och en viktig kunskapskälla för arbetsterapeuter världen över. För att uppnå en evidensbaserad arbetsterapi måste det finnas kunskap att bygga vidare på, en kunskap som bland annat förmedlas genom SJOT. Tidskriftens inflytande ökar. SJOT fick sin första Impact Factor 2010 då den var 0,653. År 2021 var SJOT:s Impact Factor 2,077.

Hög tillgänglighet

SJOT är lättillgänglig. När du loggat in på Min sida kan du klicka dig direkt till SJOT:s webbplats och komma åt alla artiklar och enkelt söka artiklar på sökord eller författare. De senaste publicerade artiklarna ligger alltid överst på SJOT:s startsida.

Vill du ha koll på det allra senaste från SJOT? Då kan du registrera dig genom att klicka på New Content Alerts  på SJOT:s webbplats. Då får du automatiskt ett mejl varje gång en ny artikel publiceras. I mejlet finns innehållsförteckningen med länkar direkt till artiklarnas abstrakts (och vidare till fulltextversionen om du är medlem).

Genom CrossRef ser du i onlineversionen av tidningen klickbara länkar i referenslistan som tar dig direkt till källan.

Vi rekommenderar att du loggar in via webbläsare, Google Chrome eller Microsoft Edge.

SJOT går över till Open Access

Under 2023 kommer SJOTsuccessivt successivt att gå över till Open Access. ”Det här är ett historiskt beslut”, säger SJOT-stiftelsens och Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

- Vi planerar en övergång till Open Access under 2023. Vi kommer nu i nära samverkan med vårt förlag Taylor & Francis arbeta vidare för att övergången ska bli så bra som möjligt för alla inblandade, säger Ida Kåhlin.

Artiklar som skickas in för publicering efter den 15 mars 2023 kommer bara att antas som Open Access.

Läs mer om övergången till Open Access!

Läsare över hela världen

Under tidskriftens första period under 90-talet publicerades främst arbetsterapiforskning från Norden med nordiska forskare. Men allteftersom som SJOT etablerade sig och impact-värdet steg, har andelen artiklar från resten världen ökat.

Publicering av artiklar

Alla artikelmanus som skickas till SJOT måste innehålla originaldata eller vara en genomgång över ett ämnesområde. De insända manuskripten granskas av välrenommerade forskare i arbetsterapi. Om artikeln har god kvalitet och är av intresse för tidskriftens läsare publiceras den. Författarinstruktioner finns på SJOT:s webbplats. Artikelmanus skickas in direkt via webben.

Redaktionen

SJOT-stiftelsen utser chefredaktör, redaktionskommittén och vetenskapligt råd för tidskriften. Chefredaktör är professor Anita Björklund Carlstedt, Hälsohögskolan Jönköping, anita.bjorklund@ju.se.

Redaktionskommittén består en redaktör från varje nordiskt land:

 • Danmark: Tina Helle
 • Finland: Greta Kronlöf-Häggblom
 • Island: Bjorg Thordardottir
 • Norge: Unni Sveen
 • Sverige: Ingeborg Nilsson

Därför kom SJOT till – bakgrund

Under 1990-talet började forskning i arbetsterapi etableras i Norden och antalet forskande arbetsterapeuter i Norden ökade. Det innebar att nordiska forskningsresultat började ge avtryck i världen. Men möjligheterna att publicera arbetsterapiforskningen var begränsade och hämmade utveckling och kunskapsspridning. I de tidskrifter som fanns publicerades främst forskning från de engelskspråkiga områdena i världen. Det fanns alltså ett behov av ett nytt forum för att sprida arbetsterapiforskning från Norden och övriga världen.

De nordiska arbetsterapeutförbunden ville tillsammans främja arbetsterapiforskningen i Norden. De bildade därför SJOT-stiftelsen 1993. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning i arbetsterapi genom publiceringsverksamhet. Arbetet leds av styrelsen som består av ordförandena från ergoterapeutförbunden i de fem länderna. Stiftelsen är ägare och utgivare av SJOT. Första numret av SJOT kom ut 1994 på Taylor & Francis förlag.

Logga in och läs SJOT

Här är SJOT:s artiklar indexerade och sökbara

 • Applied Social Science Index & Abstracts
 • Cumulative Index to Nursing and Allied Health
 • Services (CINAHL)
 • EMCare (Elsevier)
 • Ergonomics Abstracts
 • Index Medicus (NLM)
 • Medline (NLM)
 • OT BibSys
 • OTDBASE
 • Pubmed (NLM)
 • PubMed Central Selective Deposit Medicine & Health (NLM)
 • Science Citation Index Expanded (Clarivate Analytics)
 • Scopus (Elsevier)
 • Social Science Citation Index (Clarivate Analytics)
 • Swemed

Gå med du också!

Bli medlem