Demens

Börjat bli glömsk? Har du svårt att klara av din vardag – att minnas, planera och passa tider? Då borde du träffa en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten kan stödja dig i att klara av dina vardagliga aktiviteter och dina anhöriga att hantera den nya situationen.

Arbetsterapeuten:

  • utreder din förmåga att klara av dina vardagliga aktiviteter.
  • stödjer dig att klara av din vardag och motverka passivisering
  • provar ut hjälpmedel som exempelvis underlättar förflyttning och kompenserar för minnes- och planeringssvårigheter.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv och som kan underlätta för dig i vardagen.
  • erbjuder råd om hur din bostad och din närmaste omgivning kan anpassas.
  • skriver intyg om bostadsanpassning.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Informationsblad

I vår webbutik finns ett informationsblad med ovanstående information, som du kan ladda ner som pdf.