Senaste forskningen i SJOT och OTSeeker

Implementera forskning i din vardag genom att ta del av vetenskapliga artiklar i SJOT och i OTSeeker.

SJOT

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift i arbetsterapi som publiceras online. Tidskriften är ett forum för forskare i arbetsterapi och en viktig kunskapskälla för arbetsterapeuter världen över.

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du fri tillgång till alla SJOT:s artiklar i fulltext. Du når tidskriften via Min sida och väl inne kan du enkelt hitta artiklar utifrån sökord eller författare. De senaste publicerade artiklarna ligger alltid överst på SJOT:s startsida.

OTSeeker

OTSeeker är en omfattande databas skapad för och av arbetsterapeuter i syfte att stödja evidensbaserad yrkesutövning. Databasen är fritt tillgänglig och administreras från University of Queensland och the University of Sydney i Australien. Databasen innehåller referenser från mer än 1 000 olika tidskrifter till systematiska översikter och kliniska studier som påvisar effekten av arbetsterapeutiska interventioner. Gå till databasen.

Gå med du också!

Bli medlem