En porträttbild på Degen Abraham

"Jag har verktyg för att hjälpa människor till en meningsfull vardag"

Sedan examen från Linköpings universitet 2014 har Degen Abraham, arbetsterapeut inom psykiatrin, aldrig ångrat sitt yrkesval. Vi har ställt några frågor om hur det är att jobba som arbetsterapeut inom psykiatrin.

Degen, vad är det bästa med att jobba som arbetsterapeut?
– Jag har alltid tyckt om att arbeta med att hjälpa människor. Speciellt där jag jobbar, inom psykiatrin, upplever jag att vi arbetsterapeuter kan göra otroligt mycket. Och behovet är stort. Jag jobbar till exempel med personer som har psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser som ADHD. Som arbetsterapeut kan jag hjälpa dem att förstå hur deras svårigheter påverkar det dagliga livet och ge dem verktyg för att möjliggöra en fungerande vardag i balans. Det är otroligt uppskattat.

Vad gjorde att du sökte dig till ditt nuvarande arbetsområde?
– Jag tycker om att arbeta inom öppenvården. Här arbetar jag ofta under längre perioder och mer fördjupat med varje person. Något som gör det möjligt att förändra deras vardag på ett varaktigt och långsiktigt sätt. Jag blev intresserad av psykiatrin redan under utbildningens första praktik. Min handledare arbetade exempelvis med att hjälpa personer i livets slutskede, där många hade dödsångest. Ju mer jag lärde mig om hur arbetsterapeuter kan arbeta med psykisk ohälsa och vilka svårigheter det medför, ju mer intresserad blev jag av det psykologiska.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att börja plugga till arbetsterapeut?
– Om du tycker att det är viktigt att alla, oavsett svårigheter eller funktionsnedsättning, ska ha möjlighet att vara aktiva, då tror jag att utbildningen är något för dig. Utbildningen och yrket är en blandning av teoretiskt och praktiskt. Och har ett stort fokus på helheten. Ett holistiskt tankesätt. Alla människor, oavsett funktion och situation, borde ha möjlighet till aktivitet och att göra saker som de har glädje av. Jag upplever att jag har verktyg för att hjälpa människor till en meningsfull vardag.

Tillsammans för fler arbetsterapeuter!

Arbetsterapeut toppar listor över högskoleyrken med bäst jobbchanser efter examen och efterfrågan växer. Därför måste alla platser på Sveriges arbetsterapeututbildningar fyllas. Det gör vi tillsammans. Tipsa andra om utbildningen och gör som Degen och sprid dina egna erfarenheter!

Läs fler intervjuer och få mer information riktad till dig som vill veta mer om arbetsterapi och framtiden som arbetsterapeut.