Årets arbetsterapeutstudent 2022: Sandra Klasson, Hälsohögskolan Jönköping. (Foto: privat)

Vinnare 2022: Sandra Klasson

Utmärkelsen Årets arbetsterapeutstudent 2022 tilldelas Sandra Klasson, Hälsohögskolan Jönköping.

Juryns motivering

Utmärkelsen tilldelas Sandra Klasson, Hälsohögskolan Jönköping för hennes arbete kring fungerande vardagliga aktiviteter för personer med sköldkörtelsjukdomen hypotyreos, en ny arena för arbetsterapeuter. Genom ett stort eget intresse och engagemang under såväl VFU som i examensarbete har arbetet bidragit till att synliggöra betydelsen av arbetsterapi hos personer med hypotyreos samt behovet av fortsatt forskning inom området. Arbetet är ett gott exempel på hur studenter, redan under grundutbildning, kan bidra till utveckling av inte bara sin kommande profession utan av svensk hälso- och sjukvård generellt. Genom sitt arbete har Sandra lyft upp och synliggjort värdet av arbetsterapeutens insatser för personer med hypotyreos och på så sätt visat värdet av arbetsterapi inom ett nytt område.