Therese Lindberg och Ingrid Berggren. Foto: Jonas Malmström

Vinnare 2021: Therese Lindberg och Ingrid Berggren

Utmärkelsen Årets arbetsterapeuter 2021 tilldelas Therese Lindberg och Ingrid Berggren, arbetsterapeuter på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Juryns motivering

Utmärkelsen tilldelas Ingrid Berggren och Therese Lindberg, som båda varit tidiga pionjärer i att visa på vad arbetsterapi inom akut- och intensivvård kan betyda för personer med covid-19. Med fokus på vardagsaktivitet har de visat värdet av arbetsterapi inom ett nytt område, och för en ny patientgrupp. De har inte enbart med mod och företagsamhet tagit sig an uppgifterna utan även utvecklat verksamheten i denna nya kontext. Erfarenheter och kunskaper om arbetsterapi inom covidrehabilitering har generöst spridits, inte bara på den egna arbetsplatsen, utan även till andra arbetsterapeuter inom Sverige och utanför landets gränser. De har skapat framkomliga vägar där ingen visste hur, men mest av allt så har de förstått vikten av att se varje enskilds individs resa till en ny vardag där vardagsaktiviteterna är centrala. De har visat att arbetsterapeuter behövs hela vägen.