Jessica Sender bläddrar i en pärm
Arbetsterapeut Jessica Senders erfarenhet är att Vardag i Balans™ inspirerar gruppdeltagarna till nya vägval i livet, men också till andra behandlingsinsatser. Någon som inte har vågat delta i en grupp tidigare kan göra det nu, en annan kommer på vad hen vill arbetsträna inom eller plockar upp en gammal fritidsaktivitet.

”I Vardag i Balans™ finns inga pekpinnar”

Vi tog oss till en psykosmottagning i södra Stockholm för att prata med arbetsterapeuten Jessica Sender, en riktig Vardag i Balans™-veteran. Jessica har använt gruppinterventionen många gånger, både på sitt nuvarande arbete och tidigare på rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning.

Observera att intervjun och artikeln gjordes våren 2023, Jessica har sedan dess bytt arbetsplats. 

På psykosmottagningen träffar Jessica vuxna i alla åldrar med en psykosproblematik, ofta med annan samsjuklighet och pågående missbruk, och många har svårigheter inom ADL och olika livsområden och arenor såsom sysselsättning, fritid och den sociala miljön. För den här målgruppen passar Vardag i Balans™, som är en arbetsterapeutisk, gruppbaserad och återhämtningsinriktad intervention, perfekt.

– I Vardag i Balans™ finns inga pekpinnar, i stället får deltagarna själva utforska sitt vardagliga fungerande samtidigt som de får stöd av arbetsterapeuten att hitta nya sätt att få vardagen att fungera, säger Jessica.

Deltagarna uppskattar gruppformatet och tack vare att träffarna pågår varje vecka under en längre period blir det snabbt en trygg grupp. Det är tydligt hur viktigt stödet från övriga gruppdeltagare är och Jessica kan också se att deltagarna under interventionens gång växer och börjar hitta en identitet utanför sjukrollen.

– I många andra grupper som deltagarna deltar i är själva sjukdomen i fokus, berättar Jessica. Därför är det ofta skönt att få se bortom sjukdomen en stund och börja fundera kring vem de var innan de drabbades av psykossjukdomen. Vad tyckte de om att göra? Vad skulle de vilja göra nu?

Delen om produktivitet i Vardag i Balans™ är något som många deltagare brukar uppskatta särskilt, eftersom de då börjar inse att man vara ”produktiv” på andra sätt än genom att lönearbeta. Ofta är det en stor stress för deltagarna att de inte kan arbeta och de känner sig utanför samhället. Under interventionen börjar deltagarna reflektera över hur de kan bidra på andra vis.

– Sista övningen innehåller en mer kreativ uppgift där alla skapar något och sedan ger det till en annan deltagare – den delen uppskattar nästan alla, säger Jessica. Då blir det ännu tydligare hur viktig gemenskapen är. Det är så kul att få in det i arbetsterapin, skapandet!

Vad gäller långvariga effekter av interventionen så ser Jessica att Vardag i Balans™ inspirerar gruppdeltagarna till nya vägval i livet, men också till andra behandlingsinsatser. Någon som inte har vågat delta i en grupp tidigare kan göra det nu, en annan kommer på vad hen vill arbetsträna inom eller plockar upp en gammal fritidsaktivitet.

– Gruppdeltagandet förändrar också deltagarnas vanor och rutiner, vad de prioriterar som viktigt, säger Jessica. Nu senast var det en person som hade börjat lägga ifrån sig mobilen mer på kvällen och istället göra sådant som hen upplevde viktigare och mer återhämtande.

Jessica återkommer flera gånger till hur värdefullt det är att deltagarna får möjlighet att hitta sin egen balans i vardagen, vilket är något som skiljer sig från många andra behandlingsinsatser. Den kartläggande fasen ger också deltagarna många insikter vilket blir en kickstart i förändringsarbetet.

Vilka är fördelarna för Jessica som arbetsterapeut då?

– Med Vardag i Balans™ får jag ett verktyg för att ge deltagarna stöd i att sätta upp realistiska mål och lyckas att uppnå dessa, det känns kul. Som kursledare ger det också mycket till dig som person eftersom du under varje grupptillfälle får egna insikter som kan vara värdefulla för dig som arbetsterapeut, både privat och professionellt. Sen är det också en jätterolig grupp att leda – det blir alltid blir väldigt god stämning i grupperna!

Avslutningsvis tycker Jessica att materialet till Vardag i Balans™ är pedagogiskt, vilket gör att man som arbetsterapeut snabbt känner sig trygg och kan komma i gång att leda grupper.

– Om du inte är van vid gruppinterventioner så kan det här vara ett bra sätt att komma i gång eftersom det finns mycket stöd att hämta i materialet.

Vill du börja använda Vardag i Balans™?

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning. 

Bli medlem nu!

Vill du läsa mer om Vardag i Balans™? 

Läs gärna artikeln "Aktivitet kan ge minskade symtom" och reportaget "Även små steg kan göra skillnad" i Arbetsterapeuten nr 3, 2022.