ReDO® Familj

ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen som utvecklats av Kristina Orban. ReDO® Familj innebär undervisning och stöd i vardagsförändring för familjer med barn med särskilda behov. Syftet är att med ett familjeperspektiv fokusera på vardagens hela aktivitetsrepertoar och dess betydelse för hälsa och välbefinnande. Målsättningen är att stödja föräldrarna/vårdnadshavarna i att revidera sina och familjens aktivitetsmönster, dess struktur och innehåll för att uppnå en varaktig förändring mot ett mer hälsosamt vardagsmönster.

ReDO®-programmet utgår från ett resonemang kring att vardagens aktiviteter kan vara mer eller mindre hälsofrämjande (Erlandsson, 2013). Hypotesen i ReDO® Familj är att i familjer med barn som har särskilda behov kan obalans i vardagliga aktivitetsrepertoarer upplevas och att det i dessa repertoarer dessutom ingår aktiviteter som bidrar till en ökad risk för ohälsa och sjukdom.

Föräldrar som exempelvis upplever att de spenderar för lite tid med sina barn på grund av tidsbrist har visats vara i risk för upplevd stress och ohälsa (Håkansson, Axmon & Eek, 2015). Målsättningen med ReDO® Familj är att stödja familjerna att återta eller utveckla en mer hälsobringande balans i vardagens aktiviteter.

Målgrupp för interventionen är föräldrar som har barn med särskilda behov. Familjeperspektivet i denna intervention innebär att vi riktar oss till föräldrar med barn i åldern cirka 0–12 år. Observera att gruppinterventionen riktas ensidigt till föräldrarna. Barnen påverkas av föräldrarnas vardag med förändringar görs av föräldrarna och barnen deltar inte i interventionen.

Se senast publicerade artiklar av Kristina Orban.

Läs mer om kursen och anmäl dig i kurskatalogen.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning.

Bli medlem nu!