Neuropsykiatri

Har du ordning på tillvaron? Har du svårt att koncentrera dig eller att planera och få tiden att räcka till? Tycker du att det är problematiskt att komma i gång och att avsluta det du har påbörjat? Då kan en arbetsterapeut stödja dig i att få bättre kontroll och struktur i din vardag.

Arbetsterapeuten:

  • utreder dina vanor, rutiner och aktiviteter i din vardag.
  • ger förslag på struktur för att klara dina vardagliga aktiviteter. 
  • hjälper dig att utveckla rutiner för att bättre hantera vardagen.
  • hjälper dig att prova ut hjälpmedel, exempelvis tids- eller minneshjälpmedel.
  • ger förslag på hur vardagsteknik som mobil eller dator kan användas som hjälpmedel.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv och som kan underlätta för dig i vardagen.
  • stödjer dig i dina studier och anpassar din skolmiljö.
  • stödjer dig i arbetsträning och anpassar din arbetsplats.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Informationsblad

I vår webbutik finns ett informationsblad med ovanstående information, som du kan ladda ner som pdf.