PRPP

Perceive, Recall, Plan & Perform (PRPP) System of Task Analysis är en arbetsterapeutisk bedömning och interventionsmetod som utvecklats från The Occupational Performance Model (Australia) av arbetsterapeuterna Judy Ranka och Christine Chapparo från University Faculty of Health Science, Sydney.

PRPP är en aktivitetsfokuserad, personcentrerad bedömning av aktivitetsutförande i verkliga situationer och sammanhang. Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. PRPP använder standardiserade kriterier som gör det möjligt att bedöma alla typer av aktiviteter, det krävs ingen förberedelse inför bedömningen i form av lokalbokning eller framtagning av speciellt material, vilket gör instrumentet lättanvänt i dagens tidspressade vård.

PRPP bedömningen gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder. Interventionsdelen av PRPP fokuserar på att förbättra eller upprätthålla aktivitetsförmågan hos personen som har utvärderats med PRPP-bedömning. Detta sker genom att ta itu med de kognitiva strategierna som påverkar aktivitetsutförandet.

Läs mer på PRPP:s webbplats.  

Teoretisk grund

The Occupational Performance Model (Australia)

Avsedda användare

Bedömningen ska utföras av en legitimerad arbetsterapeut, som är utbildad användare av PRPP-systemet.

Målgrupper och områden

PRPP-systemet kan användas på människor i alla åldrar, kön, sociokulturella eller politisk-ekonomiska omständigheter oavsett diagnos vars aktivitetsutförande påverkas av svårigheter att bearbeta de kognitiva kraven som finns i vardagliga uppgifter. Forskning visar att bedömningen är lämplig att användas till en mängd olika praxisområden till exempel förvärvad hjärnskada, psykisk ohälsa, inlärnings- och utvecklingsstörningar, autism, kronisk smärta, neuropsykiatriska diagnoser och demens.

Akademins kurs

För att få tillgång till kursmaterialet och kunna genomföra bedömning med PRPP krävs deltagande på en fyra dagars kurs som också innehåller inläsningsmaterial motsvarande en kursdag.

Läs mer och anmäl dig i kurskatalogen. 

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning.

Bli medlem nu!