Vad gör en arbetsterapeut?

På den frågan finns lika många svar som det finns arbetsterapeuter – och människor som behöver arbetsterapi. Här finns exempel på områden där arbetsterapi används och hur arbetsterapeuter arbetar.

I varje nytt uppdrag utgår arbetsterapeuten från individen: Vem är du, vilka är dina förutsättningar och vad vill du uppnå? Arbetsterapeuter utgår med andra ord från det som är viktigt för varje enskild person. Därifrån utformar vi strategier, som får vardagen att funka och livet att kännas meningsfullt.

Vi ser hela människan  

Vårt sätt att arbeta är unikt på många sätt. Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen – inte bara en del. Dessutom arbetar vi ofta på plats i hemmet, skolan eller på jobbet. Det ger oss en unik insyn i människors utmaningar i vardagen och därmed möjligheter att lösa problem som ingen annan kan.

Anpassning, hjälpmedel och motivation     

En stor del av vårt arbete handlar om att anpassa vardagsmiljön och att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Vårt ansvar är också att stödja och sporra människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Väl beprövade metoder och lite fantasi

Våra arbetsterapeutiska insatser är väl beprövade och bevisat effektiva. De bygger på mångårig forskning kring människans begränsningar och förmåga till aktivitet – och hur det hänger samman med hälsa och välbefinnande. Även kreativitet och uppfinningsrikedom spelar stor roll i vårt uppdrag att hitta nya lösningar. Alla människor är olika, så även vägarna till en fungerande vardag och ett meningsfullt liv.

Solo eller i team – olika arbetssätt för olika uppdrag

En arbetsterapeut arbetar med personer individuellt och/eller i grupp. Ofta sker uppdraget i team med andra yrkesgrupper som till exempel dietister, fysioterapeuter, logopeder, läkare, lärare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer. Allt för att personen ska få de absolut bästa möjlig­heterna att utvecklas.

För individen och samhället

Vi arbetsterapeuter jobbar inte bara direkt med individer utan också på grupp- och samhällsnivå. Det kan till exempel handla om samhällsplanering, hur skapar vi fysisk och kognitiv tillgänglighet för alla?

Läs mer om arbetsterapi i broschyren Från det lilla till det livsviktiga.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.