Vad gör en arbetsterapeut?

Många människor kan inte leva livet fullt ut på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Men med stöd av en arbetsterapeut kan de klara vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt.

Personer som har svårt att sköta sitt boende, skola och arbete, eller saknar en meningsfull fritid, kan få stöd av en arbetsterapeut. Arbetsterapeuter arbetar med människor i alla åldrar – unga som gamla. Allt från små barn med funktionsnedsättning, som behöver stöd i utvecklingen av sina motoriska, kognitiva och sociala färdigheter, till äldre personer som behöver en anpassad hemmiljö för att klara vardagen. Även närstående kan få stöd av arbetsterapeuten.

Arbetsterapeutens arbetsuppgifter

Kompetensbeskrivningar

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram kompetensbeskrivningar som syftar till att tydliggöra vilka krav som kan ställas på arbetsterapeutens yrkesutövande. 

Ett legitimationsyrke

Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke och endast den som är legitimerad får arbeta som arbetsterapeut. Läs mer om legitimationen här.

Arbetsterapeututbildningen

Här hittar du information om arbetsterapeututbildningen.

Filmer och broschyr om arbetsterapeutyrket


Även filmen Because of Occupational Therapy ger en bild av yrket på ett lekfullt och tillgängligt sätt. 

Den här broschyren innehåller lättillgänglig information om arbetsterapi. Du får möta fyra personer som berättar om hur de fått stöd av en arbetsterapeut. 

Relaterad information