Arbetsterapeut är ett framtidsyrke

Är arbetsterapeututbildningen nästa steg för dig? Här hittar du information om arbetsterapi och framtiden som arbetsterapeut.

Arbetsterapeuten jobbar med att få människor att känna att livet är meningsfullt och att deras vardag funkar trots skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna varierar utifrån personen de möter och vilka förutsättningar och behov just den personen har, men en arbetsterapeut har alltid en helhetssyn på människan och situationen. I sitt arbete utgår arbetsterapeuten från vilka vardagsaktiviteter personen vill, kan och behöver kunna genomföra.

Så gör arbetsterapeuter stor skillnad för människor i deras vardag – varje dag.

En efterfrågad yrkesgrupp! 

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser förväntas efterfrågan på arbetsterapeuter öka kraftigt under kommande år. Efterfrågan ökar just nu mer än tillgången, vilket gör arbetsterapeuter till en eftertraktad yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Det beror främst på att vi har en åldrande befolkning som skapar ett ökat behov av förebyggande och rehabiliterande insatser. Det finns även ett större hälsofokus i samhället och en stor befolkningstillväxt.

De allra flesta arbetsterapeuter får därför jobb snabbt efter examen. Nyexaminerade arbetsterapeuter har inte bara goda möjligheter att få ett jobb, utan ett jobb de verkligen vill ha och med en bra lön. Den höga efterfrågan på arbetsterapeuter gör att ingångslönerna för nyexaminerade arbetsterapeuter just nu på många håll är högre än de varit tidigare.

Ansök till utbildningen

Ansök till arbetsterapeutprogrammet på antagning.se.

Sökperioden till höstterminen 2024 är stängd men några av utbildningarna är fortfarande öppna för sen anmälan.

Sökperioden till vårterminen 2025 är öppen den 16 september–15 oktober. 

För att söka till arbetsterapeutprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet även särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Du behöver också: Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Informationsmaterial

Är du född arbetsterapeut? Beställ eller ladda ner vår affisch som kortfattat beskriver varför man ska utbilda sig till arbetsterapeut.

Affisch

Beställ eller ladda ner vår folder Arbetsterapeut – ett framtidsyrke, som är framtagen för gymnasieelever.

Omslag