Arbetsterapeut är ett framtidsyrke

Är arbetsterapeututbildningen nästa steg för dig? Eller någon du möter? Här hittar du information om arbetsterapi och framtiden som arbetsterapeut.

Att plocka blåbär trots artros. Att bli gitarrist med en amputerad arm. Att hitta tillbaka till arbetsglädjen efter att ha varit utbränd. Arbetsterapeuten jobbar med att få människor att känna att livet är meningsfullt och att deras vardag funkar trots skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Arbetsterapeutens jobb varierar utifrån personen de möter och vilka förutsättningar och behov just den personen har. Men en arbetsterapeut har alltid en helhetssyn på människan och situationen. I sitt arbete utgår arbetsterapeuten från vilka vardagsaktiviteter personen vill och behöver kunna göra, för att vardagen ska funka och livet kännas meningsfullt.

Fokus är på vad personen kan göra, inte på vad hen inte kan. Så gör arbetsterapeuter stor skillnad i människors vardag varje dag.

En efterfrågad yrkesgrupp! 

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser väntas efterfrågan öka kraftigt fram till år 2035. Efterfrågan på arbetsterapeuter ökar till och med mer än tillgången. Det beror främst på att vi har en åldrande befolkning som skapar ett ökat behov av förebyggande och rehabiliterande insatser. Det finns även ett större hälsofokus i samhället och en stor befolkningstillväxt.

Den höga efterfrågan gör att de flesta arbetsterapeuter får jobb snabbt efter examen. Nyexaminerade arbetsterapeuter har inte bara goda möjligheter att få ett jobb, utan ett jobb de verkligen vill ha. Efterfrågan på arbetsterapeuter gör också att ingångslönerna för nyexaminerade arbetsterapeuter just nu på många håll är högre än de varit tidigare.  

Ansök till arbetsterapeutprogrammet på antagning.se. Sökperioden till höstterminen 2024 är öppen 15 mars–15 april. 

Filmer om arbetsterapi

Broschyr för beställning

Beställ gärna vår folder Arbetsterapeut – ett framtidsyrke, som är framtagen för gymnasieelever.

Omslag broschyr