Frida Sten utomhus ler in i kameran
Som arbetsterapeut på en ångest- och depressionsmottagning använder Frida Sten gruppinterventionerna Ha koll och Vardag i Balans™. "Det är oerhört värdefullt att få andras perspektiv och tips. Det har mer effekt att andra i gruppen säger saker än att jag som arbetsterapeut gör det", säger Frida.

Triss i gruppinterventioner för Frida

Vi tog oss till Ångest- och depressionsmottagningen, Capio, på Södermalm i Stockholm för att träffa Frida Sten. Hon använder gruppinterventionerna Ha koll och Vardag i Balans™ parallellt i sitt arbete och går just nu kurs i ReDO®-metoden. 

”Helt ljuvliga klienter” 

Frida har jobbat som arbetsterapeut på mottagningen i 3,5 år och har sedan starten hållit Ha koll-grupper. Det finns ett stort underlag av klienter och Frida har därför löpande pågående grupper. 
– Jag är så tacksam att jag får hålla de här grupperna, det är helt ljuvliga klienter. Vi har så roligt och skrattar tillsammans och alla connectar så fint, säger Frida.
Många av deltagarna känner skam över att de inte får sitt vuxenliv att fungera men Fridas uppfattning är att gruppformatet normaliserar och validerar och gör att personerna känner ”jag är inte själv i detta”. 
– Det är oerhört värdefullt att få andras perspektiv och tips, ”så här gjorde jag”. Det har mer effekt att andra i gruppen säger saker än att jag som arbetsterapeut gör det.
Det odlas också vänskaper i grupperna. Ofta skapar deltagarna egna Messenger- och WhatsApp-grupper där de, efter att de fysiska träffarna är slut, fortsätter att stötta och hjälpa varandra. 
– Det här ju personer som ofta lever isolerat och som är deprimerade och har stark ångest. Att vi kan främja sociala relationer även ”utanför vården” känns såklart helt fantastiskt!

Mindre grupp ger större flexibilitet

Vardag i Balans™-grupper håller Frida en per termin, eftersom interventionen pågår i hela 19 veckor. De här grupperna är mindre – eftersom klienterna ofta inte har någon sysselsättning eller har varit sjukskrivna en längre tid känns det enklare att gå från isolering till en liten grupp. Att det är färre antal deltagare ger också Frida en större flexibilitet när hon planerar träffarna. 
– En grupp hade gemensamt att de var väldigt kulturellt intresserade, men personerna hade svårt att ta sig till museum på egen hand. Då gjorde vi en gemensam utflykt till ett museum vid det grupptillfället som handlar om meningsfulla aktiviteter. 
Med den gruppen som Frida leder nu kommer de vid nästa tillfälle att gå ut i naturen tillsammans. Hennes erfarenhet är att man behöver få erfara, inte bara prata om att det är positivt att vara utomhus, exempelvis. Därför är det bra att göra tillsammans. Även individuella träffar brukar Frida ta ute, till exempel ha promenadmöten med personer som gillar det.
– Det är ju också härligt för mig som arbetsterapeut, att få möjlighet att vara utomhus och röra på mig när jag är i tjänst. Det är verkligen en win-win!
Det finns andra fördelar för Frida med gruppformatet. Faktumet att hon har flera olika grupper pågående parallellt, som innehåller både gruppmoment och individuella möten, gör att hon får en välkommen variation i sitt arbete. Hennes arbetssituation blir också mer hållbar tidsmässigt när hon under en dag träffar flera personer vid samma tillfälle istället för att bara ha individuella träffar.

ReDO® och Vardag i Balans™– lika men ändå olika

För att fylla sin verktygslåda med ännu fler redskap, går Frida Akademins kurs i ReDO®-metoden just nu. ReDO® och Vardag i Balans™ bygger på samma teoretiska referensram, ValMO-modellen. Interventionerna har liknande struktur men vänder sig till olika målgrupper. Kortfattat kan man säga att ReDO® är för personer med mer stressrelaterad ohälsa, där aktivitetsnivån ofta hög och där man behöver stöd i att hitta en balans mellan vardagens aktiviteter, inklusive sitt arbete. Personerna är oftast inte deprimerade längre utan har kommit längre i sin process och där är fokus snarare att jobba förebyggande. 
– Om jag blir certifierad nu kommer jag att starta en ReDO®-grupp i höst. Jag har kört en testomgång med mina kolleger och alla tyckte att det var jättebra och var sugna att själva vara med till hösten, skrattar Frida. 
Vardag i Balans™ riktar sig till personer med större psykiska besvär, ofta långtidssjukskrivna, och som därav har en lägre aktivitetsnivå. 

Rekrytering via kolleger och individuellt

Frida samarbetar med sina kolleger på mottagningen vid rekryteringen av deltagare till de olika grupperna. När det gäller ReDO® kommer hon att ta hjälp av rehabkoordinatorn som jobbar där och på så sätt fånga in personer som är på väg ut i arbetslivet igen. Frida brukar skicka ut en blänkare till hela mottagningen inför en gruppstart, då brukar det alltid rassla till med deltagare. Andra får hon in via sina individuella kontakter.
Finns det några nackdelar med att hålla grupperna då? Frida tänker länge men konstaterar sen att det kan vara lite energikrävande att preppa inför starten av en grupp, att göra bedömningar i början, och att ha tid att göra individuella uppföljningar i de fall någon person uteblir från en gruppträff. 
Var du nervös i början inför att hålla grupper? 
– Nej, det skulle jag inte säga, det kom naturligt för mig, jag bara körde och reflekterade inte över om jag vågade eller inte. Till dig som står i startgroparna vill jag säga: det kommer säkert kännas lite osäkert i början, men du blir snabbt varm i kläderna.
Nu är Frida så luttrad att hon knappt behöver manualerna längre men hon är väldigt tacksam över alla de färdiga PowerPoint-bilderna som materialen innehållet, det underlättar verkligen hennes arbete med interventionerna. 
– Det är också en stor fördel att upplägget mellan Vardag i Balans™ och ReDO® är så pass lika, det gör det enkelt för mig som gruppledare att starta upp den nya interventionen. 
Cecilia Olsson Lynch på sitt kontor.
Cecilia Olsson Lynch, psykolog och enhetschef på mottagningen, ser många fördelar med gruppformatet och skulle gärna se att mer behandling skedde i gruppform.

”Att lägga till arbetsterapin är guld värt”

Vi tackar Frida och går lite längre ner i korridoren och knackar på hos Cecilia Olsson Lynch, psykolog och enhetschef på mottagningen, för att få en chefs perspektiv på arbetsterapi och gruppinterventioner.
Först, vad ser du för värde av att ha en arbetsterapeut i verksamheten?
– Jag ser ett jättestort värde i det! Det är en viktig del i vårt behandlingsutbud. Vi har ett multimodalt förhållningssätt här och vår styrka är att se patienterna utifrån ett helhetsperspektiv. Alla olika professioner som jobbar här samverkar kring klienterna.
Cecilia ser arbetsterapin som en viktig bit i det pussel som behöver läggas när verksamhetens mål är att ge varje enskild individ precis vad just hen behöver för att komma vidare. 
– Arbetsterapin undanröjer hinder för att möjliggöra förändringar. Många av våra patienter har autism och/eller adhd och då finns ofta många hinder som vi som psykologer inte kan hantera. Att lägga till arbetsterapin då är guld värt. Alla bitar hänger ihop.

Många fördelar med gruppformatet

I dag sker 6 % av alla besök på mottagningen i gruppform, även KBT-grupper erbjuds. Cecilia skulle gärna se att ännu mer behandling skedde i grupp.
– Vi tycker att det är bra med grupper, det finns många fördelar. Dels normaliserar det olika tillstånd och gör att patienterna känner sig mindre ensamma i sin problematik, men det finns också organisatoriska fördelar i och med att vi behöver hantera detta med köer. Med grupper kan vi erbjuda fler patienter vård och väntetiderna minskar. 
Cecilias uppfattning är att det också är lättare att följa en viss struktur i gruppform, sitter man enskilt med en patient blir det lätt att det är dagens kris som avhandlas snarare än konstruktiva samtal och övningar framåt. 
Slutligen, hur kommer det sig att Frida har fått gå flera kurser på liknande tema? 
– Hon har gett mig förslag på kompetensutveckling där patienten är i centrum, och hon är bra på att motivera. Till oss kommer patienter med svåra tillstånd där annan vård inte har gett tillräcklig effekt. Då krävs en individanpassad behandling och därför har det inte varit svåra beslut för mig att låta Frida gå flera olika kurser – vi behöver kunna möta alla patienters unika behov. 

Vill du också gå kurs i Ha koll, Vardag i Balans™ eller ReDO®-metoden?