Användning av vardagsteknik

Teknikanvändning är oavsett ålder en naturlig del av vardagen och något som arbetsterapeuter bör ställa frågor kring. De instrument som bedömer personers aktivitetsförmåga eller aktivitetsutförande (ADL) fångar inte alltid hanterandet av vardagsteknik.

Teknikanvändning i vardagen

Akademin erbjuder möjlighet att gå kursen Teknikanvändning i vardagen. Redskapen ETUQ, META och Dialogstödet, som du kan läsa mer om nedan, ingår i kursavgiften. Louise Nygård, Camilla Walles Malinowsky och Lena Rosenberg är kursledare. Läs mer och gör en intresseanmälan till kursen.

ETUQ

Användning av vardagsteknik – frågeformulär vid intervju (ETUQ)  används i en strukturerad intervju med fokus på personers och gruppers förmåga/svårigheter vid användning av olika vardagsteknik och tjänster. Beställ ETUQ i webbutiken. 

Läs mer om Everyday Technology Use Questionnaire, ETUQ, på ki.se.

META

Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META) är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister vid användning av vardagsteknik. Beställ META i webbutiken. 

Läs mer om Management of Everyday Technology Assessment, META, på ki.se.

Läs om vad användaren Johanna Ralfsson tycker om META.

Dialogstöd vid förskrivning av teknik

Ett dialogstöd som syftar till att stödja arbetsterapeuter som möter äldre personer som är i behov av teknikstöd. Beställ Rådgivning och förskrivning av teknik – dialogstöd i mötet med person och närstående i webbutiken. 

Vardagsteknik

Vardagstekniken omfattar allt från portkoder, smarta telefoner, datorer, fjärrkontroller och microvågsugnar till automatiska telefontjänster, appar för banktjänster och elektroniska inköp av biljetter eller varor. För de flesta personer fungerar detta mer eller mindre smärtfritt, men långt ifrån för alla.

Forskarna Louise Nygård, Camilla Walles Malinowsky, Lena Rosenberg och Anders Kottorp från Karolinska Institutet har tagit fram ​redskap som stöd för  arbetsterapeuter vid kartläggning av personers förmågor vid användning av vardagsteknik: ETUQ, META och dialogstödet Rådgivning och förskrivning av teknik.