Kompetensbeskrivningar

En kompetensbeskrivning beskriver vilka kompetenser som krävs för att uppfylla en kunskapsbaserad och säker arbetsterapi. Det är ett av professionens viktiga grunddokument som beskriver kompetenser för legitimerade arbetsterapeuter efter grundutbildning. Den innehåller också beskrivning av kompetenser vid fortsatt utbildning som avancerad nivå, specialist- och forskarutbildning.

Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter är framtagna av Sveriges Arbetsterapeuter och fastställdes senast vid fullmäktige 2018. Det är ett levande dokument som kontinuerligt behöver uppdateras och revideras för att vara i linje med aktuell kunskap och samhällets tillväxt. Det som var nytt vid revideringen 2018 var ett nytt avsnitt om digital kompetens. För att ytterligare tydliggöra vad digital kompetens kan innebära för arbetsterapeuter i praktiken finns även det kompletterande dokumentet Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter?

Kompetensbeskrivningarna har även utgjort grunden för: