Kompetensbeskrivningar

Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter omfattar sedan 2018 även digital kompetens. För att tydliggöra vad digital kompetens kan innebära för arbetsterapeuter i praktiken har vi tagit fram det kompletterande dokumentet Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter ? Vi vill med det också synliggöra hur förbundet arbetar för att rusta våra medlemmar till att bli mer digitalt kompetenta i sin professionsutövning.