Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
255 kr
Studentmedlem:
204 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
510 kr
Fler publikationer inom
Omslag

Sommarens bok 2022: 20 % rabatt på medlemspriset när du anger rabattkoden "SOMMAR22" (om du är medlem) och vid beställning 1 juni-31 aug.). Det blir 204 kr inklusive moms och porto. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter (t.ex. studentrabatt).

Detta är en viktig och grundläggande bok riktad främst till legitimerade arbetsterapeuter och studenter. Boken tar upp flera centrala frågeställningar i arbetsterapeutens professionsutövning, vilka presenteras översiktligt och tydligt. Teori varvas med flera exempel och tips.

  • Vad innebär det att arbeta som legitimerad arbetsterapeut?

  • Vad innebär det personliga yrkesansvaret?

  • Måste en arbetsterapeut dokumentera i patientjournal oavsett var hen arbetar?

  • Vad ska en journal innehålla?

  • När måste en arbetsterapeut skriva intyg och vad gäller då?

  • Hur långt sträcker sig ansvaret vid förskrivning av hjälpmedel?

Dessa och många fler frågor besvaras i denna bok som framför allt är riktad till legitimerade arbetsterapeuter och studenter. Även annan personal och chefer inom hälso- och sjukvård kan ha behållning av boken. 

Dina Jacobson har även i förbundets regi tagit fram skriften Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys (2022). Information om din yrkesroll finns även att hämta i  Etisk kod för arbetsterapeuter, Kvalitet i arbetsterapi samt Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. ​Förbundets Akademi erbjuder även kurs i Att skriva intyg

Som medlem har du även rabatt på flera böcker hos Studentlitteratur och bland annat: "Hälso- och sjukvårdsrätt" av Lena Rönnberg (2020). Logga in på medlemssidan för att ta del av rabatten. 

Omslag

Författare

Dina Jacobson

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
80 
Utgivningsår:
2019
Upplaga: Tredje upplagan 
ISBN: 978-91-87837-57-9