Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
235 kr
Studentmedlem:
188 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
470 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
80
Fler publikationer inom
Omslag

En viktig bok riktad främst till legitimerade arbetsterapeuter och studenter. Centrala frågeställningarna i arbetsterapeutens professionsutövning presenteras översiktligt och tydligt. Teori varvas med flera exempel och tips.

Boken tar upp flera centrala frågeställningar i arbetsterapeutens professionsutövning. De presenteras översiktligt och tydligt. Teori varvas med flera exempel och tips.

  • Vad innebär det att arbeta som legitimerad arbetsterapeut?

  • Vad innebär det personliga yrkesansvaret?

  • Måste en arbetsterapeut dokumentera i patientjournal oavsett var hen arbetar?

  • Vad ska en journal innehålla?

  • När måste en arbetsterapeut skriva intyg och vad gäller då?

  • Hur långt sträcker sig ansvaret vid förskrivning av hjälpmedel?

Dessa och många fler frågor besvaras i denna bok som framför allt är riktad till legitimerade arbetsterapeuter och studenter. Även annan personal och chefer inom hälso- och sjukvård kan ha behållning av boken. 

Denna tredje upplaga av boken har utökats med 20 sidor sedan tidigare och främst inom avsnittet Intygsskrivande. Flera nya exempel har också tillkommit och författningar och lagar är uppdaterade.

Utgivningsår

2019

ISBN

978-91-87837-57-9