Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
290 kr
Studentmedlem:
232 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
580 kr
Fler publikationer inom
Omslag

Detta är en viktig och grundläggande bok riktad främst till legitimerade arbetsterapeuter och studenter. Boken tar upp flera centrala frågeställningar i arbetsterapeutens professionsutövning, vilka presenteras översiktligt och tydligt.

Teori varvas med flera exempel och tips.

  • Vad innebär det att arbeta som legitimerad arbetsterapeut?

  • Vad innebär det personliga yrkesansvaret?

  • Måste en arbetsterapeut dokumentera i patientjournal oavsett var hen arbetar?

  • Vad ska en journal innehålla?

  • När måste en arbetsterapeut skriva intyg och vad gäller då?

  • Hur långt sträcker sig ansvaret vid förskrivning av hjälpmedel?

Dessa och många fler frågor besvaras i denna bok som framför allt är riktad till legitimerade arbetsterapeuter och studenter. Även annan personal och chefer inom hälso- och sjukvård kan ha behållning av boken. 

Dina Jacobson har även i förbundets regi tagit fram skriften Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys (2022). Information om din yrkesroll finns även att hämta i  Etisk kod för arbetsterapeuter, Kvalitet i arbetsterapi samt Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. ​Förbundets Akademi erbjuder även kurs i Att skriva intyg

Som medlem har du även rabatt på flera böcker hos Studentlitteratur och bland annat: "Hälso- och sjukvårdsrätt" av Lena Rönnberg (2020). Logga in på medlemssidan för att ta del av rabatten. 

Omslag

Författare

Dina Jacobson

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
80 
Utgivningsår:
2019
Upplaga: Tredje upplagan 
ISBN: 978-91-87837-57-9
Artikel: 3240