Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
290 kr
Studentmedlem:
232 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
580 kr
Fler publikationer inom
Omslag

Boken som varje arbetsterapeut bör ha!

Detta är en viktig och grundläggande bok som tar upp flera centrala frågeställningar i arbetsterapeutens professionsutövning, exempelvis: 

  • Vad innebär det att arbeta som legitimerad arbetsterapeut?

  • Vad innebär det personliga yrkesansvaret?

  • Måste en arbetsterapeut dokumentera i patientjournal oavsett var hen arbetar?

  • Vad ska en journal innehålla?

  • När måste en arbetsterapeut skriva intyg och vad gäller då?

  • Hur långt sträcker sig ansvaret vid förskrivning av hjälpmedel?

Boken riktar sig i första hand till studenter på arbetsterapeututbildningen och legitimerade arbetsterapeuter. Även annan personal och chefer inom hälso- och sjukvård kan ha behållning av boken.

Boken har ett överskådligt innehåll och teori varvas med flera exempel och tips.

Ett exempel ur boken

En äldre kvinna i en kommun hade sedan lång tid tillbaka ett förskrivet elektriskt sängryggstöd i sängen. En dag gick ett av spännbanden på sängryggstödet sönder, vilket medförde att kvinnan ramlade ur sängen och skadade sig. Arbetsterapeuten skrev en avvikelserapport
om händelsen.

Det inträffade medförde även att en lex Maria-anmälan gjordes av kommunens MAR. Tillsynsmyndigheten konstaterade i sin utredning att patienten hade haft sitt hjälpmedel under lång tid utan att någon kontroll eller underhåll utförts. Vidare var det i kommunen svårt att spåra medicintekniska produkter som förskrivits långt tillbaka i tiden. Efter myndighetens kritik medförde det inträffade så småningom att nya förbättrade rutiner infördes i kommunen för att undvika liknande händelser.

Författaren Dina Jacobson har även i förbundets regi tagit fram skriften Arbetsterapeuten i skolan – en juridisk analys (2022). Information om din yrkesroll finns även att hämta i  Etisk kod för arbetsterapeuter, Kvalitet i arbetsterapi samt Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. ​Förbundets Akademi erbjuder även Kurs i att skriva intyg

Som medlem har du även rabatt på flera böcker hos Studentlitteratur och bland annat: "Hälso- och sjukvårdsrätt" av Lena Rönnberg (2020). Logga in på medlemssidan för att ta del av rabatten. 

Omslag

Författare

Dina Jacobson, jurist och tidigare förbundsjurist på Sveriges Arbetsterapeuter

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
80 
Utgivningsår:
2019
Upplaga: Tredje upplagan 
ISBN: 978-91-87837-57-9
Artikel: 3240