Fokusområden 2022–2024

Förbundet arbetar varje dag med att på olika sätt visa värdet av arbetsterapi. Här kan du läsa om det som är aktuellt och få en överblick över aktuella projekt.

Under mandatperioden 2022–2024 har förbundet fyra fokusområden där vi visar vägen:

 1. Vardagsliv i balans
  På professionssidan handlar det om att lyfta arbetsterapeuters kompetens inom området och att utveckla arbetsterapeuters kompetens inom området. Akademin har flera instrument och kurser inom området. Vi verkar för att lyfta vår kompetens inom vardagsliv och balans, till exempel genom debattartiklar och våra kurser.
 2. God och nära vård
  En stor satsning görs för att stärka arbetsterapi i den nära vården. Bland annat görs en kartläggning av arbetsterapeuters uppdrag på primärvårdsnivå och en satsning på återkommande Nära vård-frukost webbinarier. Läs mer på vår samlingssida för arbetsterapi i nära vård. 
 3. Digital utveckling och delaktighet
  Digitaliseringen är en viktig potential framöver och här pågår arbete kring digitalisering av förbundets instrument. Att möjliggöra digitalt deltagande i Akademins kurser och stärka arbetsterapeuters kompetens inom området är en viktig del. Ta del av Akademins digitala kursutbud här.
 4. Livslön som speglar arbetsterapeuters kompetens och värde
  På professionssidan är möjligheter till kompetensutveckling en ständigt prioriterad fråga. För förbundet är det viktigt att ge aktuella kurser för professionen. Vi håller även i arbetsterapeuters specialistutbildning. Under mandatperioden utvecklas den nya specialistutbildningen.
  Läs mer och anmäl dig till våra kurser här.