COTEC

Sedan 1989 är Sveriges Arbetsterapeuter medlem i den europeiska sammanslutningen av arbetsterapeuter, Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC). COTEC har 30 medlemsländer.

Syftet med COTEC är att stödja rörligheten bland arbetsterapeuter samt att stärka professionen och arbetsterapeututbildningen i Europa. Representanter från medlemsländerna träffas en gång per år. 

Sveriges Arbetsterapeuters COTEC-delegater är Annika Lexén, andra vice ordförande och Ida Kåhlin, förbundsordförande.

Sammanställning över arbetsterapi i Europa

Varje år gör COTEC en sammanställning över arbetsterapi (utbildning och praxis) i olika europeiska länder.

Gå med du också!

Bli medlem