COTEC

Sedan 1989 är Sveriges Arbetsterapeuter medlem i den europeiska sammanslutningen av arbetsterapeuter, Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC). COTEC har 30 medlemsländer.

Syftet med COTEC är att stödja rörligheten bland arbetsterapeuter samt att stärka professionen och arbetsterapeututbildningen i Europa. Representanter från medlemsländerna träffas en gång per år.

Sveriges Arbetsterapeuters COTEC-delegater är Karolina Behrnsten, andra vice ordförande och Ida Kåhlin, förbundsordförande.

COTEC–ENOTHE-kongress 2020

Den 23–26 september 2020 är det dags för COTEC–ENOTHE-kongress i Prag och temat är Occupational Therapy Europe – building resilience in individuals, communities and countries.

Registreringen till konferensen öppnar i januari 2020.

Sammanställning över arbetsterapi i Europa

Varje år gör COTEC en sammanställning över arbetsterapi (utbildning och praxis) i olika europeiska länder.

Gå med du också!

Bli medlem