COTEC

Sedan 1989 är Sveriges Arbetsterapeuter medlem i den europeiska sammanslutningen av arbetsterapeuter, Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC). COTEC har 30 medlemsländer.

Syftet med COTEC är att stödja rörligheten bland arbetsterapeuter samt att stärka professionen och arbetsterapeututbildningen i Europa. Representanter från medlemsländerna träffas en gång per år. 

Sveriges Arbetsterapeuters COTEC-delegater är Annika Lexén, andra vice ordförande och Ida Kåhlin, förbundsordförande.

The 1st Occupational Therapy Europe Congress

– lämna in ditt abstrakt senast den 31 oktober!

Occupational Therapy Europe samlar de tre stora europeiska organisationerna European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE), Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC) och Research in Occupational Therapy and Occupational Science (ROTOS) i kongressen
The 1st Occupational Therapy Europe Congress. Kongressen äger rum den 15–19 oktober 2024 i Krakow, Polen, och har temat Future-Proofing Occupational Therapy.

Abstraktinlämningen till kongressen är nu öppen, läs mer om detaljerna på kongresswebbplatsen. Sista dag för inlämning är den 31 oktober

Sammanställning över arbetsterapi i Europa

Varje år gör COTEC en sammanställning över arbetsterapi (utbildning och praxis) i olika europeiska länder.

Gå med du också!

Bli medlem