Samverkansprojekt

Här kan du läsa kort om några av de aktuella projekt som förbundet medverkar i.

  • Rätt till vård-initiativet – vård för papperslösa
    Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig tillsammans med flera andra vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativet, vars syfte är att erbjuda alla som vistas i Sverige vård på lika villkor.  Den 25 maj skrev Sveriges Arbetsterapeuter bland andra organisationer i Dagens Samhälle om hur Tidöavtalets formuleringar inskränker mänskliga rättigheter. Läs ställningstagandet Rätt till vård på lika villkor får inte urholkas! (pdf)
  • Årets Brobyggare
    Priset Årets Brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ från Dagens Medicin tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter bland andra organisationer och syftar till att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Enskilda personer, team, projekt eller hela arbetsplatser kan nomineras. Läs om vilka som fick utmärkelsen 2023
  • Coachprojektet
    Coachprojektet är ett treårigt projekt som drivs av Personskadeförbundet RTP med stöd från Sveriges Arbetsterapeuter och finansieras av Arvsfonden. Förbundet har varit en del av styrgruppen och spridit information om projektet i våra kanaler. Projektet syftar till att personer som är amputerade ska få tillgång till en förebildscoach som själv är amputerad. Coachprojektet 2.0 omfattar även personer med ryggmärgsskada.