Samverkansprojekt

Här kan du läsa kort om några av de pågående projekt och samarbeten som förbundet är en del av.

Hjälpmedelsriksdagen

Hjälpmedelsriksdagen samlas politiker, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet. Sveriges Arbetsterapeuter är en av aktörerna bakom dagen.

Rätt till vård-initiativet

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig tillsammans med flera andra vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativet – vård för papperslösa, vars syfte är att erbjuda alla som vistas i Sverige vård på lika villkor. 

Läs om hur vi ställer oss i frågan om anmälningsplikt och se vårt stöd för opinionsbildning lokalt.

Årets Brobyggare

Priset Årets Brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ från Dagens Medicin tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter bland andra organisationer och syftar till att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Enskilda personer, team, projekt eller hela arbetsplatser kan nomineras.

Läs om vilka som fick utmärkelsen 2024.