Vi tycker

Vill du veta hur förbundet ställer sig i olika viktiga frågor som rör arbetsterapeuter, till exempel gällande MAR i kommunerna och om hur vi tillsammans skapar ett hållbart arbetsliv? Ta del av våra remissvar, ställningstaganden och debattartiklar som publicerats i media.

Gå med du också!

Bli medlem