Pride – för rätten att vara sig själv

Sveriges Arbetsterapeuter deltar varje år i Pridearrangemang för att stödja hbtqi-frågor och allas rätt att älska den de vill och vara den de är: på jobbet, under studietiden, i behandlingsrummet, överallt och hela tiden. Delta i Pride du också!

För Sveriges Arbetsterapeuter är det en självklarhet att stå upp för hbtqi-personers rättigheter. Kompetens, kunskap och ansvar ska löna sig för alla, oavsett kön, sexualitet och identitet. Alla har rätt att ha en god arbetsmiljö och att få vara sig själva på jobbet.

Förbundet uppmuntrar alla stolta arbetsterapeuter att delta i Pride. Kretsar och medlemmar har möjlighet att beställa material från förbundet för att delta i Pride i hela landet.

Beställningsperioden för 2023 är över. Vid frågor om material och förbundets engagemang i Pride, kontakta Prideansvarig

Stolta arbetsterapeuter!

Vår förbundsordförande Ida Kåhlin i ett tal till arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter i Norrköping som firade Pride i maj 2022: 

"För oss arbetsterapeuter är det här viktiga frågor. Vi vet att människors vardagliga fungerande och känsla av delaktighet påverkas stort av de normer och maktstrukturer som finns i vårt samhälle. Här måste vi som yrkeskår visa framfötterna och förhålla oss kritiska. Vi får inte låta våra egna värderingar påverka vårt bemötande. Ställ alltid öppna frågor, använd det pronomen eller namn som personen själv använder om sig själv eller sin partner och be om ursäkt om du råkar säga fel. Skaffa kunskap du märker att du saknar."

"Likt färgerna i Prideflaggan är vi alla unika och perfekta som vi är och alla personer som träffar en arbetsterapeut ska känna sig trygga med att bli bemötta med respekt för sitt unika människovärde. Där gör ni arbetsterapeuter ett viktigt jobb varje dag."