Pride – för rätten att vara sig själv

Sveriges Arbetsterapeuter deltar varje år i Pridearrangemang för att stödja hbtqi-frågor och allas rätt att älska den de vill och vara den de är: på jobbet, under studietiden, i behandlingsrummet överallt och hela tiden. Nu pågår för fullt Pridefiranden runt om i landet. Fira Pride du också!

Vår förbundsordförande Ida Kåhlin i ett tal till arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter i Norrköping som firade Pride maj 2022: 

"För oss arbetsterapeuter är det här viktiga frågor. Vi vet att människors vardagliga fungerande och känsla av delaktighet påverkas stort av de normer och maktstrukturer som finns i vårt samhälle. Här måste vi som yrkeskår visa framfötterna och förhålla oss kritiska. Vi får inte låta våra egna värderingar påverka vårt bemötande. Ställ alltid öppna frågor, använd det pronomen eller namn som personen själv använder om sig själv eller sin partner och be om ursäkt om du råkar säga fel. Skaffa kunskap du märker att du saknar."

"Likt färgerna i Prideflaggan är vi alla unika och perfekta som vi är och alla personer som träffar en arbetsterapeut ska känna sig trygga med att bli bemötta med respekt för sitt unika människovärde. Där gör ni arbetsterapeuter ett viktigt jobb varje dag."

Stockholm Pride 6 augusti 2022
Lördagen 6 augusti tågade Sveriges Arbetsterapeuter genom Stockholm, från Stadshuset till Östermalms IP, i Sacos ekipage men under egen banderoll med texten ”Arbetsterapeuter får vardagen att funka”. Stort tack till alla som deltog och hejade på oss längst vägen!

Fira Pride där du bor
Vi vill även uppmuntra till firande i hela landet. Håll dig uppdaterad om hur Pride firas där du bor. Hör av er till Adina Cederblad på kansliet om ni vill planera för ett lokalt engagemang!