Expertpanel, grupper och råd

För att uppnå vår vision om att kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle, att arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling samt att förbundet drivs av engagerade medlemmar, har vi en expertpanel och olika råd och grupper.

Expertpanelen

Expertpanelen utses av förbundsstyrelsen och utgörs av sakkunniga inom sitt professionsområde. Ledamöterna har hög kompetens inom sitt expertområde, företrädesvis arbetsterapeuter med specialist- eller forskarutbildning.

Uppdraget innebär bland annat att en ledamot inom sitt expertområde ska kunna:

  • Vara behjälplig i remissvar från förbundet
  • Besvara frågor från kansliet
  • Besvara frågor från medlemmar som hänvisats från kansliet
  • Besvara frågor från Fråga arbetsterapeuten
  • Medverka i referensgrupper/arbetsgrupper