Expertpanel, grupper och råd

För att uppnå vår vision om att kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle, att arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling samt att förbundet drivs av engagerade medlemmar, har vi en expertpanel och olika råd och grupper. Du hittar information om dem och kontaktuppgifter på respektive sida.