Studentstyrelsen

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse består av ordföranden och vice ordföranden samt ledamöter från studieorterna. Styrelsen arbetar med utbildningsfrågor och för att stärka kontakten med yrkeslivet och mellan studieorterna.

För att kontakta enskilda personer i styrelsen så mejlar du ordföranden. Ordföranden skickar sedan vidare ditt mejl till den det berör.  

Hanna Metaj
Ordförande
OrdfStudent@arbetsterapeuterna.se

Leonella Ahlén
Vice ordförande

Övriga ledamöter

Umeå

Ordinarie: Elin Holgersson
Suppleant:
Elisabeth Dushime

Örebro

Ordinarie: Kennie Östman

Stockholm

Ordinarie: David Byström​
Suppleant:
Hannah Helin

Norrköping

Ordinarie: Mika Troberg

Jönköping

Ordinarie: Jaka Kosmac
Suppleant:
Jonida Nakaj

Göteborg

Ordinarie: Elin Backlund
Suppleant:
Amanda Lindberg