Studentstyrelsen

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse består av ordföranden och vice ordföranden samt ledamöter från studieorterna. Styrelsen arbetar med utbildningsfrågor och för att stärka kontakten med yrkeslivet och mellan studieorterna.

Läs om studentorganisationens frågor och om hur du engagerar dig.

För att kontakta enskilda personer i styrelsen så mejlar du ordföranden. Ordföranden skickar sedan vidare ditt mejl till den det berör.  

Leonella Ahlén
Ordförande
OrdfStudent@arbetsterapeuterna.se

Kennie Östman
Vice ordförande

Övriga ledamöter

Umeå

Ordinarie: Elin Holgersson

Örebro

Ordinarie: Rebecka Nilsson
Suppleant:
Tishk Jaza

Stockholm

Ordinarie: Hannah Helin
Suppleant:
Lilas Bombeau Karlsson

Norrköping

Ordinarie: Mika Troberg

Jönköping

Ordinarie: Jacob Seger
Suppleant:
Sofie Sjöberg

Göteborg

Ordinarie: Elin Backlund

Lund

Ordinarie: Therese Nilsson