Var med och påverka genom Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Vill du vara med och bestämma vilka frågor vi driver? Och vilka aktiviteter vi arrangerar? Sveriges Arbetsterapeuter består av medlemmarna och redan som student är du med och påverkar. Tillsammans har vi kraft och gör skillnad. Och vi vill alltid bli fler.

Ett engagemang i Sveriges Arbetsterapeutstudenter ger dig möjlighet att driva de frågor som är viktiga för dig och i förlängningen påverka din utbildning. Vi arbetar för att ständigt utveckla och förbättra arbetsterapeututbildningen, för ökad gemenskap mellan och inom utbildningsorterna och för att bidra till skapandet av en yrkesidentitet redan under studietiden.

Oavsett om du vill organisera ett studiebesök på en intressant arbets­plats, sätta samman ett panelsamtal, skriva en debattartikel eller handla inför grillkvällen så är ditt engagemang viktigt för oss. Alla arbetsterapeutstudenter har olika viljor, intressen och drivkrafter. Om vi organiserar oss kan vi åstad­komma mycket tillsammans.

På ett personligt plan ska ett engagemang i Sveriges Arbetsterapeutstudenter vara roligt, utvecklande och meriterande. Du får kunskap i och erfarenheter av facklig verksamhet, utbildningsfrågor och arbetsterapiyrket. Samtidigt får du tillgång till ett stort nätverk av studenter och yrkesverksamma från hela landet. Det kan bli en stor tillgång i yrkeslivet.

Så gör du

Sveriges Arbetsterapeutstudenter har en central styrelse och lokala styrelser på utbildningsorterna. Du kan engagera dig centralt, lokalt eller både och.

Jag vill engagera mig!

Sveriges Arbetsterapeutstudenter centralt

Den centrala styrelsen arbetar med att bevaka studenternas intressen genom att driva utbildningsfrågor, exempelvis att förbättra studenters arbetsmiljö, att få in perspektiv på sexuell hälsa i grundutbildningen och att göra interprofessionellt lärande (IPL) till en prioriterad och obligatorisk del av densamma. Styrelsen arbetar också för att stärka kontakten mellan studieorterna och med att organisera nationella aktiviteter såsom Årsmötet och Engagemangshelgen. Styrelsen består av ordföranden och vice ordföranden samt ledamöter från utbildningsorterna.

Vill du veta mer eller engagera dig? Kontakta centrala styrelsen eller studentansvarig på kansliet.

Sveriges Arbetsterapeutstudenter lokalt

Den lokala styrelsen arbetar för att stärka kontakten med yrkeslivet, bevaka studenternas intressen och stärka sammanhållningen mellan terminerna. Det kan handla om att organisera träffar med yrkesverksamma, studiebesök, fikor, bokbytardagar eller kubbturneringar. Ibland i samarbete med kåren, Sveriges Arbetsterapeuters kretsar eller studentorganisationer på andra orter.

Som medlem har du alltid möjlighet att medverka på Sveriges arbetsterapeutstudenters evenemang. Du är också varmt välkommen att delta på lokala möten. Vill du veta mer eller engagera dig? Kontakta din lokala styrelse via menyn till vänster eller via studentansvarig på kansliet. Kansliets studentansvarige hjälper dig också att starta upp en styrelse om det inte redan finns på din ort.  

Engagemangsdagarna

Varje höst anordnar Sveriges Arbetsterapeutstudenter Engagemangsdagarna i Stockholm. Helgen vänder sig till dig som är nyfiken på ett framtida engagemang i lokala eller centrala studentstyrelsen.

2024 infaller Engagemangsdagarna den 19–20 oktober. 

Årsmöte

I november eller december varje år håller Sveriges Arbetsterapeutstudenter sitt årsmöte. Årsmötet är Sveriges Arbetsterapeutstudenters högsta beslutande organ. På årsmötet beslutas mål och inriktning samt studenternas centrala styrelse för det kommande verksamhetsåret. Alla student​medlemmar kan vara med och påverka! 

Årsmötet 2024 ​infaller 7 december.  

Gå med du också!

Bli medlem