Värva en kollega!

Ju fler vi är, desto större möjlighet har vi att påverka arbetsterapeuters villkor och driva opinion kring våra frågor. Därför är det viktigt att så många legitimerade arbetsterapeuter som möjligt är med i vårt förbund. Värva gärna en kollega som ännu inte hunnit gå med i Sveriges Arbetsterapeuter!

Våga fråga!

Många av de arbetsterapeuter som inte är med i Sveriges Arbetsterapeuter har inte fått frågan: Är du medlem? De kanske är med i ett annat förbund eller så vet de inte vilken nytta de har av ett medlemskap. Oftast är det den personliga kontakten som avgör och halva arbetet med att värva en medlem är den inledande frågan: Är du medlem i facket? Andra halvan består av att berätta om medlemskapet och varför du är med. 

Tänk igenom din egen situation innan du ställer frågan

  • Varför är du själv med i Sveriges Arbetsterapeuter? Är det trygg­heten? Är det för att du vill höja arbetsterapeuternas status, eller helt andra saker som förmånliga försäkringar eller ditt bolån? 
  • Har du några exempel på någon som fått hjälp av dig eller en annan företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter?
  • Vad händer där du bor? Är det någon särskild fråga som engagerar på jobbet eller i kommunen? Ordnar din krets någon aktivitet för medlemmar inom kort?

Genom att ha koll på dina egna motiv och genom att ställa öppna frågor till personen du har framför dig, så kan du hitta goda argument som fungerar. Det är bra om du är väl påläst om förbundets förmåner och verksamhet.

Vilka potentiella medlemmar möter du i din vardag?

  1. Nyutbildade som söker sitt första jobb
  2. Nyanställda, som jobbat på andra ställen, men aldrig blivit medlemmar
  3. Kollegor som jobbat ett tag, men aldrig blivit medlemmar
  4. Kollegor som gått ur Sveriges Arbetsterapeuter

Om alla nyexaminerade och nyanställda fick frågan om medlemskap, skulle vi komma långt! 

Filmer, rollspel och värvarkit på Min sida

Min sida hittar du mycket mer information kring medlemsvärvning, bland annat presenterar vi vårt "värvarkit" som du kan beställa. Du hittar också inspelningar av webbinarier som har olika teman kopplat till medlemsvärvning, samt ett rollspel framtaget för förbundets förtroendevalda. Vår erfarenhet är att ”det svåra” är att ta den första kontakten, sedan flyter samtalet ofta på. Därför är det bra att öva på just den första kontakten, men också att få testa på hur olika samtal kan utveckla sig. 

Medlemsvärvning Min sida