Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har frågor om din anställning, profession eller ditt medlemskap.

Dags att utveckla din kompetens?

I akademin hittar du vårt kursutbud – vi erbjuder både fackliga kurser och professionskurser. 

Köp och ladda ner publikationer

I webbutiken köper du instrument och böcker från förlaget samt laddar ner och beställer olika typer av gratismaterial.

Fokus

En grupp människor har möte runt ett bord

Du kommer väl på kretsens årsmöte?

Nu är det snart dags för årsmöten i kretsarna. Årsmötet är ett viktigt tillfälle att göra sin röst hörd och vara med och påverka vad kretsen ska jobba med under kommande verksamhetsår.
En bygghatt och en kon

"Min sida" under ombyggnad

Under mars–april 2019 byter Sveriges Arbetsterapeuter medlemssystem. Mellan den 20 mars och den 4 april kan du därför inte se dina uppgifter eller göra några ändringar på "Min sida". Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt ärende.
Ett kollage som illustrerar digital teknik i hemmiljö. Illustration: Per José Karlén

Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter?

I november 2018 fattade fullmäktige beslut om en revidering av kompetensbeskrivningarna för arbetsterapeuter. En nyhet är att de nu omfattar digital kompetens för arbetsterapeuter.
En uppslagen bok vars sidor formar ett hjärta

Klappar ditt hjärta för professionsfrågor?

Nu finns möjlighet för dig som brinner för professionsfrågor att engagera dig lokalt – ta chansen att bli kretsens första professionsstrateg!

Kalendarium

Tidskriften

Arbetsrättsjuristen Lena Svenaeus har granskat hur kopplingen mellan kön och arbete påverkar lönesättningen.

Hoppet om lika lön lever

Gapet mellan kvinnors och mäns löner bottnar i en historisk undervärdering av kvinnors arbeten. Det säger arbetsrätts­juristen Lena Svenaeus som forskat om orsakerna till dagens löneskillnader. Men det finns hopp.
Susanne Tafvelin ska undersöka hur chefens arbets­miljö och samspelet med medarbetarna påverkar ­destruktiva ledar­beteenden.

Passiva chefer är också destruktiva

Ilskna och arroganta chefer, men även fega och ostrukturerade, gör att medarbetarna far illa. Psykologen Susanne Tafvelin, forskare vid Umeå universitet, ska undersöka varför chefer utvecklar destruktiva ledarbeteenden.

Gå med du också!

Bli medlem