Johan Norin

Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!

Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!

Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har frågor om din anställning, profession eller ditt medlemskap.

KURSER

Akademin erbjuder ett brett utbud av kurser och flera är nu helt digitala  – du kan gå dem när du vill, var du vill. 

PUBLIKATIONER

I webbutiken köper du Akademins instrument och böcker samt laddar ner allt vårt gratismaterial.

Fokus

Coronavirus

Information relaterad till coronapandemin

Här uppdaterar förbundet kontinuerligt information relaterad till covid-19, som är av betydelse för arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsförhållanden, samt förbundets verksamhet.
Therese Rosenkvist, Isidora Vera Valencia och Jennifer Johansson

Här är Årets arbetsterapeut och Årets arbetsterapeutstudenter

Årets arbetsterapeut 2020 är Therese Rosenkvist, leg. arbetsterapeut i Socialpsykiatrin i Sjöbo kommun och Årets arbetsterapeutstudenter är Isidora Vera Valencia och Jennifer Johansson, studenter vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet. Stort grattis!
Ida Kåhlin under sändning

Nu kan du se frukostseminariet

Missade du morgonens frukostseminarium på temat "Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser – en win-win-situation för individ och samhälle"? Se sändningen i efterhand här!
Bild på elrullstol

Kraftsamla för jämlik hjälpmedelsförsörjning!

Sveriges Arbetsterapeuter är mycket oroade över de nedskärningar som nu planeras och genomförs i hjälpmedelsbudgetar runt om i Sverige. Förbundet har nu därför antagit ett ställningstagande för en jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning.

Ditt svar på löneenkäten är viktigt!

Årets löneenkät är ute nu. Det är viktigt att du tar dig tid att svara eftersom resultatet från enkäten utgör statistiken i Saco Lönesök, vilket är ett ovärderligt stöd inför ditt lönesamtal. Enkäten stänger den 30 november.

Arbetsterapiforum den 16–17 mars 2021 blir helt digitalt

På grund av pandemin gör vi nu allt för att hitta en ny och annorlunda form för ett lättillgängligt, helt digitalt Arbetsterapiforum. Anmälan öppnar när det finns ett preliminärt program. Vi ställer om, inte in!

Gå med du också!

Bli medlem