Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!
Eva-Lena Rindahl

Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!
Maria Karlsson, Leila Jaberansari, Sofia Hultqvist

Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har frågor om din anställning, profession eller ditt medlemskap.

KURSER

Akademin erbjuder ett brett utbud av kurser och många av dem är nu helt digitala eller på distans.

PUBLIKATIONER

I webbutiken köper du Akademins instrument och böcker samt laddar ner allt vårt gratismaterial.

Fokus

Värva en kollega!

Ju fler vi är, desto större möjlighet har vi att påverka arbetsterapeuters villkor och driva opinion kring våra frågor. Därför är det viktigt att så många legitimerade arbetsterapeuter som möjligt är med i vårt förbund. Värva gärna en kollega som ännu inte hunnit gå med i Sveriges Arbetsterapeuter!

Om Arbetsterapiforum 2023

Den största mötesplatsen för tusentals arbetsterapeuter från hela Sverige. Anordnas av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi.

Arbetsterapins dag 2022

Årets tema för förbundets frukostwebbinarium den 27 oktober är Arbetsterapeuten – en resurs i den goda och nära vården.

Extra fullmäktige 29 november 2022

Två av ledamöterna i förbundsstyrelsen har av privata skäl varit tvungna att avsäga sig sina uppdrag. Sveriges Arbetsterapeuter håller därför fyllnadsval vid ett extra, digitalt, fullmäktigemöte den 29 november klockan 16.00–18.00.

Kris och beredskap

Det har de senaste åren inträffat en rad kris- och katastrofsituationer i vår omvärld. Sveriges Arbetsterapeuter samlar på den här sidan olika dokument som är aktuella inom området just nu i syfte att presentera aktuella händelser och även skrifter för att tydliggöra hur arbetsterapeuter kan vara en resurs vid kris- och katastrofsituationer samt i mottagandet av nyanlända.
Coronavirus

Information relaterad till coronapandemin

Här uppdaterar vi kontinuerligt information relaterad till covid-19, som är av betydelse för arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsförhållanden, samt förbundets verksamhet.

Kalendarium

Tidskriften

Steg för steg mot nära vård

Tidskriften har samtalat med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell om förslaget till ny äldreomsorgslag – den kommunala vården och omsorgen av äldre spelar en central roll för en lyckad omställning mot en god och nära vård.

Jordnära forskning

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro har fått en egen forskare på plats i vardagen – arbetsterapeuten Lena Johansson.

Gå med du också!

Bli medlem