Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har frågor om din anställning, profession eller ditt medlemskap.

Dags att utveckla din kompetens?

I vår akademi hittar du vårt kursutbud – både fackliga kurser och professionskurser. 

Köp och ladda ner publikationer

I webbutiken köper du instrument och böcker från förlaget samt laddar ner och beställer olika typer av gratismaterial.

Fokus

En grupp människor har möte runt ett bord

Du kommer väl på kretsens årsmöte?

Nu är det snart dags för årsmöten i kretsarna. Årsmötet är ett viktigt tillfälle att göra sin röst hörd och vara med och påverka vad kretsen ska jobba med under kommande verksamhetsår.
Arbetsterapiforums logotyp. Globen och stadshuset i siluett.

Välkommen till Arbetsterapiforum!

Vi syns väl den 2–3 april i Folkets Hus i Stockholm? Nu kan du tanka ner vår app och ta del av ett mer detaljerat program, göra ditt eget schema och se övrig information.

WFOT har ny webbplats

WFOT:s webbplats, wfot.org, har fått ny kostym. Mika Levin-Smeds, ledamot i förbundsstyrelsen, har koll på varför du som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har nytta av att besöka sidan regelbundet.
Ett skrivbord med en ansökan och en kaffekopp bland annat.

Är du rätt person för oss?

Vi söker en driven producent och projektledare inom marknadskommunikation till kansliet. Sista ansökningsdag är den 28 februari.

Kalendarium

Tidskriften

Arbetsrättsjuristen Lena Svenaeus har granskat hur kopplingen mellan kön och arbete påverkar lönesättningen.

Hoppet om lika lön lever

Gapet mellan kvinnors och mäns löner bottnar i en historisk undervärdering av kvinnors arbeten. Det säger arbetsrätts­juristen Lena Svenaeus som forskat om orsakerna till dagens löneskillnader. Men det finns hopp.
I bedömningsköket på Minnesmottagningen testar Maria Johansson vardagsförmågor hos de personer som utreds för kognitiv svikt.

Ett bättre liv för sköra äldre

Sköra äldre och människor med kognitiv svikt ska få ett bättre liv. Det är målet för arbetsterapeuten Maria Johansson, oavsett om hon skriver forskningsplaner eller möter sina patienter inom geriatriken.

Gå med du också!

Bli medlem