Eva-Lena Rindahl

Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!
Michael Sahlin

Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!
Maria Karlsson, Leila Jaberansari, Sofia Hultqvist

Starkare tillsammans!

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Bli medlem nu!

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har frågor om din anställning, profession eller ditt medlemskap.

KURSER

Akademin erbjuder ett brett utbud av kurser och många av dem är nu helt digitala eller på distans.

PUBLIKATIONER

I webbutiken köper du Akademins instrument och böcker samt laddar ner allt vårt gratismaterial.

Fokus

En telefonist med headset.

Välkommen att höra av dig i sommar!

Både vår fackliga rådgivning och handläggare av frågor om medlemskapet är tillgängliga hela sommaren, måndag–fredag, kl. 08:30–12:00.

Digital Pride – för rätten att vara sig själv

Sveriges Arbetsterapeuter deltar varje år i Pridearrangemang för att stödja HBTQ-frågor och allas rätt att älska och vara den de vill. Vårt arbete för ett öppet och jämställt samhälle pausar inte till följd av pandemin, men deltagandet i Pride blir i år digitalt. Pride pågår redan för fullt på olika platser och World Pride infaller 12–22 augusti. Bli en del av digitala Pride!
Elever i en korridor

Stärk elevhälsan med arbetsterapeuter på varje skola!

Sveriges Arbetsterapeuter har lämnat remissvar på betänkandet "Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning." Förbundet är mycket kritiska till att det saknas en analys av huruvida dagens sammansättning av hälsoprofessioner inom elevhälsan motsvarar de behov av insatser som eleverna har. Det behövs arbetsterapeuter inom elevhälsan i mycket högre utsträckning än i dag!
Omslagsbild

Sommarens bok 2021: Hälsa och aktivitet i vardagen

Vill du få tips på hur du kan samtala kring sexuell hälsa, lära dig mer om hur du kan uppmärksamma alkohols påverkan på människors vardagsliv och få uppslag på aktivitetsperspektivets betydelse inom suicidprevention? Om allt detta och mycket mer läser du i "Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv", som du som medlem köper med 20 % rabatt på medlemspriset under juni–augusti.
Äldre man i fåtölj

Ny MAR-rapport visar att äldres rätt till rehabilitering behöver stärkas

I Dagens Samhälle debatterar idag Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin och Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg om äldres rätt till rehabilitering.
Coronavirus

Information relaterad till coronapandemin

Här uppdaterar vi kontinuerligt information relaterad till covid-19, som är av betydelse för arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsförhållanden, samt förbundets verksamhet.

Kalendarium

Tidskriften

Rebecka Segelstad

Vid sidan om blev mer och mer

Det var en slump att Rebecka Segelstad blev företagare, men det visade sig vara hennes grej. Snart blev uppdragen för många och hon anställde sin första konsult. I dag har Segelstads Rehab ett tjugotal anställda, mestadels arbetsterapeuter.
Delar av postcovidteamet på Vrinnevisjukhuset sitter runt ett bord.

Vad funkar bäst vid postcovid? Teamwork!

Allt fler lider av långvariga neurologiska symtom och kognitiva besvär efter covid-19. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping valde man tidigt att styra om resurserna och erbjuda dem behandling genom en multidisciplinär postcovidmottagning.

Gå med du också!

Bli medlem