Kalendarium

Augusti 2022

Datum
Namn
Plats
6 augusti
15 augusti–
15 november
15 augusti–
15 november
21 augusti
29 augusti

T1-info Luleå

Plats:
Online
30 augusti

T1-info Jönköping

Plats:
Jönköping
31 augusti

T1-info Stockholm

Plats:
Stockholm

Gå med du också!

Bli medlem