WFOT

Sveriges Arbetsterapeuter är medlem i den internationella sammanslutningen för arbetsterapeuter – the World Federation of Occupational Therapists (WFOT).

The World Federation of Occupational Therapists (WFOT) grundades 1952 och har i dag 111 medlemsorganisationer, representerar 633 000 arbetsterapeuter över hela världen och marknadsför arbetsterapi som yrke och som ämne. Delegater från medlemsländerna träffas vartannat år till ett Council Meeting.  Sveriges Arbetsterapeuter har varit medlem i WFOT ända sedan 1952. Våra delegater är förbundsordförande Ida Kåhlin och styrelseledamot Annika Lexén

2026 års WFOT-kongress

Nästa WFOT-kongress kommer att äga rum i Thailand 2026. På WFOT:s webbplats kan du registrera dig för nyhetsbrev med uppdateringen om konferensen

Dina medlemsförmåner

Alla medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter är automatiskt individuella medlemmar i WFOT. Som medlem i WFOT stödjer du det strategiska arbetet för professionens utveckling i ett globalt perspektiv.

Du får bland annat:

  • Tillgång till Occupational Therapy International Online Network (OTION), vilket är ett forum där du kan ställa och svara på frågor från arbetsterapeuter världen över.
  • WFOT E-news varje kvartal – du kan registrera dig för nyhetsbrevet och få det i din mejl.
  • Tillgång till olika webbutbildningar och gratis och rabatterade publikationer.
  • 33 % rabatt på tidskriften Occupational Therapy International.

För att ta del av medlemsförmånerna behöver du logga in på WFOT:s webbplats. Har du inget konto behöver du registrera dig:

  1. Fyll i Membership Registration Form. Ditt WFOT-medlemsnummer är samma som hos Sveriges Arbetsterapeuter (du hittar det på baksidan av tidskriften Arbetsterapeuten eller din faktura). WFOT har lanserat en ny webbplats, vilket betyder att du behöver registrera dig på nytt. 
  2. Logga in (med det användarnamn och lösenord du skapat) och du kommer vidare till Members’ area där du får tillgång till: Resource Centre, Job Opportunities, Research, Events.

Gå med du också!

Bli medlem