MAR-gruppen

Sveriges Arbetsterapeuter jobbar för att alla Sveriges kommuner ska ha en Medicinskt ansvarig för Rehabilitering, en så kallad MAR. För att nå det målet, finns MAR-gruppen, som förbundet har tillsammans med Fysioterapeuterna.

MAR

MAR står för Medicinskt ansvarig för Rehabilitering och en arbetsterapeut eller fysioterapeut kan ha uppdraget, inom den kommunala hälso- och sjukvården. Mer om vad uppdraget innebär kan du läsa här.

MAR-gruppen

MAR-gruppen är en länk mellan Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna och det nationella MAR-nätverket, som samlar alla Sveriges MAR:ar.

Gruppen jobbar för att MAR-funktionen ska vara känd och tydlig vad gäller ansvar, befogenheter och uppdrag inom den kommunala hälso- och sjukvården. Ledamöterna träffas två gånger per år, tillsammans med representanter från respektive förbund.

Gruppens vision är att patienten/vårdtagaren/brukaren inom kommunernas vård och omsorg får sina behov av rehabilitering tillgodosedda med god kvalitet och hög patientsäkerhet.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till till ledamöter från Sveriges Arbetsterapeuter.

Bodil Evertsson
bodil.evertsson@ostersund.se
063-144367 (arbete)

Erica Gunnarsson
erica.gunnarsson@orebro.se