MAR-gruppen

Sveriges Arbetsterapeuter jobbar för att alla Sveriges kommuner ska ha en Medicinskt ansvarig för Rehabilitering, en så kallad MAR. För att nå det målet, finns MAR-gruppen, som förbundet har tillsammans med Fysioterapeuterna.

MAR

MAR står för Medicinskt ansvarig för Rehabilitering och en arbetsterapeut eller fysioterapeut kan ha uppdraget, inom den kommunala hälso- och sjukvården. Mer om vad uppdraget innebär kan du läsa här.

MAR-gruppen

MAR-gruppen är en länk mellan Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna och det nationella MAR-nätverket, som samlar alla Sveriges MAR:ar.

Gruppen jobbar för att MAR-funktionen ska vara känd och tydlig vad gäller ansvar, befogenheter och uppdrag inom den kommunala hälso- och sjukvården. Ledamöterna träffas två gånger per år, tillsammans med representanter från respektive förbund.

Gruppens vision är att patienten/vårdtagaren/brukaren inom kommunernas vård och omsorg får sina behov av rehabilitering tillgodosedda med god kvalitet och hög patientsäkerhet.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till till ledamöter från Sveriges Arbetsterapeuter.

Mia Svensson Burghard (sammankallande)
mia.s.burghard@malmo.se
0733-874 880

Bodil Evertsson
bodil.evertsson@ostersund.se
063-144367 (arbete)

Erica Gunnarsson
erica.gunnarsson@orebro.se