Fullmäktige

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och består av de delegater som kretsarna och studentorterna har utsett. Nästa fullmäktige äger rum hösten 2024.

Fullmäktige hålls vart tredje år. Förutom att ange färdriktning för förbundets verksamhet under de kommande åren bestämmer fullmäktige medlemsavgift och väljer ledamöter i förbundsstyrelse.

Senaste fullmäktige ägde rum i november 2021. Här kan du läsa "Vision, strategier och fokusområden 2022–2024", det visionsdokument som fullmäktige 2021 tog beslut om.

VisionVi visar vägen

Läs mer om fullmäktige på Min sida. Där hittar du handlingarna och protokollet från fullmäktige 2021.