Specialistrådet

Sveriges Arbetsterapeuters specialistråd jobbar med förbundets specialistutbildning.

Specialistrådets uppgifter är att:

  • vägleda den sökande angående utformningen av den individuella utbildningsplanen. 
  • besluta om eventuell ekvivalering. 
  • godkänna specialistansökan och tillika den individuella utbildningsplanen för specialistutbildningen. 
  • ansvara för planering och genomförande av den obligatoriska professionskursen i specialistutbildningen. 
  • besluta om och utfärda specialistbehörighet. 

Specialistrådet består av ordförande och sex ytterligare ledamöter. Dessa väljs av förbundsstyrelsen. Rådets ledamöter bör representera varje specialistområde och ska så långt det är möjligt vara disputerade och ha en klinisk anknytning. Beslut av specialistrådet kan överklagas till förbundsstyrelsen.

Kontaktuppgifter

Sofi Fristedt
Ordförande
sofi.fristedt@ju.se
 036-101269 (arbete)

Yvonne Axelsson
Ledamot
yvonne.i.axelsson@sll.se   
072-5981291 

Johanna Blomstrand
Ledamot
johanna.blomstrand@vgregion.se 
031-343 10 36

Margret Buchholz
Ledamot
margret.buccholz@vgregion.se 
0707-850276

Erika Högstedt
Ledamot
erika.hogstedt@norrkoping.se
011-156386

Inger Jansson
Ledamot
inger.jansson@ju.se 
jansson-inger@live.se 
0734-131618

Lisbeth Nilsson
Ledamot
lisbeth.nilsson@med.lu.se
070-5838596